groruddalen

Vegvesenet ønsker innspill til nytt transportsystem

Statens vegvesen skal utarbeide et mer effektivt, miljøvennlig, sikkert og tilgjengelig transportsystem i Groruddalen, og ønsker hjelp fra bedriftene som kjører der.

Med høy andel tungtrafikk og mangelfulle traséer for tungtransport er behovet stort for en utbedring av veisystemet i Groruddalen. Statens vegvesen skal utarbeide et mer effektivt, miljøvennlig, sikkert og tilgjengelig transportsystem i området – og til det ønsker de hjelp fra bedriftene som kjører der.

«Dette er en gylden mulighet for næringstrafikantene i Groruddalen til å spille inn verdifull kunnskap til oss», sier Lise-Lotte Bjarnadottir, planleggingsleder for Vegvesenets analyse av vegsystemet i Groruddalen.

Hun forteller at etaten den siste uken har gått bredt ut med en spørreundersøkelse til bedrifter som benytter Groruddalen til næringstransport, og håper mange vil ta seg tid til å svare. Slik kan bedriftene være med på å påvirke fremtidig infrastruktur i det høyt trafikkerte dalstrøket, sier hun.

«Bedriftenes innspill og meninger er av stor betydning når vi kartlegger bruken av dagens transportsystem i Groruddalen», understreker prosjektlederen. «Vår utredning av ny trasé vil baseres blant annet på besvarelsene vi mottar i denne undersøkelsen.»

Vegvesenets spørreundersøkelse er distribuert av Transportøkonomisk Institutt, og løper frem til tirsdag 13. september. Alle besvarelser av undersøkelsen behandles anonymt. Svarene vil også bli benyttet i doktorgradsavhandlingen «Economics, efficiency and sustainability of urban freight transport», ved Transportøkonomisk institutt (TØI) og Handelshøyskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Har du spørsmål om spørreundersøkelsen?
Transportøkonomisk institutt ved forsker Elise Caspersen.
Tlf: 922 444 52
E-post: elise.caspersen@toi.no

Les mer om Vegvesenets tungtransportprosjekt i Groruddalen her:
http://www.vegvesen.no/Riksveg/Rv4Fossumdiagonalen