TS-forum Norge er en interesseorganisasjon for transportsentraler og transportbedrifter registrert i Norge. Vi samarbeider nært med Norges Lastebileier-Forbund.

Vi har i dag nærmere 55 medlemsbedrifter rundt om i landet.

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål

TS-forum Norge - medlemsliste 05-19