Utenlandske vogntog på toppen av ulykkesstatistikken

Norsk- og danskregistrerte biler har lavest ulykkeshyppighet. Svenske og østeuropeiske vogntog er innblandet i dobbelt så mange ulykker som norske vogntog.

Vesteuropeiske vogntog mest utsatt

Stadig flere utenlandske transportaktører frakter gods til og fra Norge. Samtidig rapporteres det om stadig flere ulykker med utenlandske vogntog på norske veier.
Forskere ved Transportøkonomisk institutt har kartlagt alvorlige vogntogulykker på norske veier, samt nasjonaliteten til de involverte kjøretøyene i perioden 2007 til 2012.

Tidligere har det vært svensker som har kjørt flest kilometer årlig i Norge. I 2012 passerte polske og baltiske vogntogene de svenske i antall årlig kjørelengde.

Forskerne har sett på hvor mange kilometer de utenlandske vogntogene har kjørt på norske veier og antall ulykker de har vært involvert i, for å rangere hvilke nasjonaliteter som har høyest ulykkeshyppighet.

Statistikken viser at utenlandske vogntog og sjåfører er kraftig overrepresentert.

Norsk- og danskregistrerte biler har lavest ulykkeshyppighet. Svenske og østeuropeiske vogntog er innblandet i dobbelt så mange ulykker som norske vogntog. Men det er de vesteuropeiske kjøretøyene som er verstingene.