Utenlandske vogntog med minst doblet ulykkesrisiko om vinteren

I følge en rapport fra TØI, har utenlandske tungtransportsjåfører nær tre ganger så høy ulykkesrisiko som norske.

Jo verre veier, jo flere ulykker

Og for den som kjenner det norske veinettet godt, betyr det at det spesielt er veiene i Vest-Norge, Trøndelag og Nord-Norge som byr på de største utfordringene. TØI har målt ulykkesfrekvens per kjørte kilometer, og de utenlandske sjåførene topper statistikkene, målt i forhold til hvor mange de er på veien.

– De utenlandske tunge godsbilene utgjør seks prosent av kjørte kilometer på norske veier med tunge godsbiler. Men de er involvert i 11 prosent av ulykkene med personskade, 33 prosent av fastkjøringene, og de er involvert i 17 prosent av dødsulykkene, sier forsker Tor-Olav Nævestad ved Transportøkonomisk institutt til NRK, som også omtaler saken.

Tiltak skal redusere antallet ulykker

Rapporten fra TØI tar ikke bare for seg dagens virkelighet, men kommer med forslag som skal kunne redusere ulykkesrisikoen for utenlandske tungtransportsjåfører:

  • Øke kontrollene av tunge kjøretøy.
  • Utdanning/informasjon om vinterkjøring og veiforhold rettet spesielt mot utenlandske sjåfører.
  • Avklare (og øke) transportkjøpers ansvar.
  • Gi mer myndighet til Statens Vegvesen.
  • Endre sanksjonsmulighetene fra anmeldelser til bøter.
  • Øke samarbeidet mellom nasjonale myndigheter.

Norske sjåfører føler seg tryggere på vinterveien

Rapporten fra TØI tar ikke bare for seg utenlandske sjåfører, også norske sjåfører er intervjuet og har fått fortelle hvordan de opplever vinterhverdagen bak rattet. Det som går igjen, er at norske sjåfører jevnt over har bedre utstyr, har høyere kompetanse på vinterkjøring, har høyere mestringsfølelse og lavere risiko-oppfatning når det gjelder vinterkjøring her til lands.

For egen del vil vi i TS Forum vise til erfaringene med for mange av  vogntogene som kommer ”utaskjærs fra”; alt for ofte finner man feil på bremser og drivlinje, manglende mønsterdybde i dekkene, kjettinger som ikke finnes, samt sjåfører som aldri har vært ordentlig ute på glatta før. Til sammen er dette naturligvis ekstremt risikabelt – men når man vet at bakmennene kun er interessert i innkjørte penger, blir bildet klarere. Det dreier seg alt for ofte om kynisk utnyttelse av underbetalte sjåfører som bare gjør som arbeidsgiveren sier – uten tanke på kabotasjeregler, kjøre- og hviletidsbestemmelser og så videre.

Arbeidsmarkedet i Øst-Europa, der de fleste av disse doningene kommer fra, er slik at om du ikke gjør som arbeidsgiveren sier, er du – bokstavelig talt – ute i kulda. Det verste med denne trafikken er for såvidt ikke de stakkars sjåførene – det verste er heller at store norske bedrifter som Posten, Bring og Tine er blant kjøperne av transport basert på sosial dumping og planlagte lovbrudd. Derfor ser vi med glede på punktet om å ”Avklare (og øke) transportkjøpers ansvar”. Nå venter vi bare på den første saken der dette kommer til syne gjennom norsk rettspraksis.