Ulovlig kabotasje forsvinner – uorganisert arbeidskraft ny trussel

Henrik Stenberg står bak den skandinaviske Kabotasjestudien. Han mener ulovlig kabotasje vil forsvinne, og at det nye, store problemet for transportnæringen blir lavtlønnede sjåfører fra Øst-Europa.

Henrik Stenberg er transportforsker og initiativtaker til Kabotasjestudien. Han mener at det høye bøtenivået og sterkere kontrolltiltak i Danmark og Norge har senket andelen ulovlig kabotasjekjøring markant de siste par årene. I tillegg har et til tider voldsomt medietrykk bidratt til at speditører og andre transportbestillere gransker sine underleverandører nøyere. I Sverige, der bøtenivået ligger på rundt 5.000 kroner for ulovlig kabotasje, er dette fortsatt et problem. I Norge og Danmark ligger bøtene i 20.000 kroners-klassen, og der er problemet minkende.

Lavtlønnede sjåfører blir det nye, store problemet

Det er allerede bevist at den såkalte “1000-Euro-sjåføren” finnes. For ca. 8.500 kroner i måneden kjører sjåfører fra Øst-Europa for skandinaviske – også norske – transportbedrifter med filialer i utlandet. Det er absolutt flest svenske lastebiler som kjører kabotasje i Norge – og over 90% av sjåførene er fra andre land enn Sverige.

Modellen som man oftest ser i dag, er for eksempel at en polsk næringsdrivende, registrert i Polen, leies ut til et svensk transportselskap av et polsk bemanningsselskap. Ingen fagforening er involvert, ingen lovhjemler som regulerer lønnsforholdene er involvert – og de som lider under dette, er den polske sjåføren og hans konkurrenter i Skandinavia. Løsningen kan være det som i Sverige kalles for den “Hollandske modellen” – en lov som sier at føreren må være ansatt hos den som har tillatelse for det aktuelle kjøretøyet. Da unngår man dagens sosiale dumping, som er et tiltagende problem.

YTF: – Allmenngjøring av tariffavtaler kan være en løsning

YTF-advokat Ken Roger Bratteng mener allmenngjøring av tariffavtaler kan være en god medisin mot sosial dumping. – Sjåfører skal jobbe etter norske vilkår når de jobber i Norge. Transportnæringen skal ha minstestandarder for alle sjåfører.
Underbetalte sjåfører holder til på svensk side av Svinesund, og tar turen inn i Norge med internasjonal last fra Sverige. Deretter kjører de lovlig kabotasje i Norge, og når den er ute, er de tilbake i Sverige og henter ny last. Deretter kjører de lovlig kabotasje – og så videre og videre og videre. Slike sjåfører utnyttes profesjonelt av norske transportører og legges inn i egne logistikksystemer som sørger for at all transport er lovlig i forhold til kabotasjeregler , kjøre- og hviletid m.m.

Men er det etisk å utnytte underbetalte sjåfører og å undergrave den norske transportbransjen på denne måten? Kan det være så enkelt at penga rår, som det heter? At mye vil ha mer og at det finnes norske transportkjøpere som med glede ødelegger norsk transportbransje så lenge de kan spare en krone?

Redd for det, gitt …