Tysk sjåfør mistet kjøretillatelse på grunn av dekkene

En tyskregistrert trekkbil ble stående ved en rundkjøring på E6 i Svortdalen i Nordland fredag 18. oktober med det som betegnes som sommerdekk.

Alle papirer, inkludert kjøretillatelsen ble beslaglagt på stedet.

– Han får ikke kjøre en meter videre før vogntoget er skodd med vinterdekk,  sier Egil Pettersen, operasjonsleder ved Helgeland politidistrikt til Rana Blad.

Kjøretøy over 3500 kg er pålagt å ha minst 5 mm mønsterdybde på alle dekk, også på tilhengeren fra 16. oktober til og med 30. april i Nordland, Troms og Finnmark.

Biler/trekkvogner over 3500 kg pålegges også å ha særlig merkede vinterdekk i perioden fra 15. november til 31. mars. Kjøretøy skal ha vinterdekk med eller uten pigger, kjetting eller liknende  utenfor periodene nevnt ovenfor, dersom det er nødvendig for å sikre  tilstrekkelig veigrep i forhold til føret.

Det er tidligere opplyst fra myndighetene at det skal koste 750 kroner per dekk som ikke oppfyller kravene til vinterdekk.

– Denne sjåføren er den første jeg kjenner til som har blitt stanset her på  Helgeland og gitt kjøreforbud etter at de nye reglene trådte i kraft. Om han  ikke er den aller første, så er han definitivt blandt de første som får  erfare at en ny forskrift er trådt i kraft, sier operasjonsleder Pettersen til den lokale avisen.

– Han får ikke kjøre en meter videre før vogntoget er skodd med vinterdekk,  sier Egil Pettersen, operasjonsleder ved Helgeland politidistrikt til Rana Blad.

Se videoen og den opprinnelige artikkelen i Rana Blad her.