TS-forum Norge fyller 30 arbeidsomme år!

For de som har vært med hele veien kjennes det kanskje helt uvirkelig, men tallenes tale er helt klar: TS Forum Norge fyller 30 år i oktober - men feiringen skjer litt i forkant.

Sett av tid til Vårseminaret i år! Selv om ikke kjøreplanen er 100% spikret, er det nok å bite i for den som er engasjert i transportspørsmål.

12. og 13. mai skal du være i Oslo!

I alle fall hvis du vil være med på årets Vårseminar, som blir avholdt på Thon Konferansesenter Oslo, Universitetsgaten 26. Overnatting og måltider er organisert på Thon Hotel Rosenkrantz Oslo, Rosenkrantz gate 1.

Detaljene er naturligvis ikke 100% på plass ennå, men vi kan jo nevne at fredagen vil inneholde foredrag av statssekretær i Samferdselsdepartementet, Tom Cato Karlsen, av Dr. Henrik Syse og av våre samarbeidspartnere. Lørdag blir det anledning til å få utdypet dagens situasjon fra talere fra NLF, TS Forum/Norsk Transportforum, Egil Bredgaten fra Telenor og noen andre samarbeidspartnere. Lørdag avsluttes rent faglig med generalforsamling.

Styreleder Øystein Lie med intervju i Moderne transport

TS Forum Norge er en respektert aktør i norsk transportbransje, og blir lyttet til når det skal utredes transportfaglige tiltak. Øystein Lie ble nylig intervjuet av Moderne Transport, og vi bringer et utdrag av intervjuet her:

Stor nytteverdi

– Det er stor nytteverdi å være med i dette etter hvert slagkraftige forum. TS-forum gjør også medlemsbedriftene flinkere selv, understreker styrelederen.
– Vi skal være det naturlige møtepunkt for ledere og styremedlemmer fra transportsentraler og private transportselskaper i Norge, forteller Lie.

Slagkraftig

Som daglig leder i Isak D. Westgaard AS i Stjørdal, Nord-Trøndelag, er også containere og næringsavfall hverdagsfokus for Lie. Han har selvfølgelig sørget for at Westgaard også er medlem i TS-forum, sammen med 56 andre medlemsbedrifter i Norge. Bedriftene eies av 1661 transportforetak som drifter ca. 4000 kjøretøy. Medlemsbedriftene omsetter for nærmere seks milliarder kroner og sysselsetter over 5000 mennesker.

– Forumet ble stiftet i oktober 1987 i samarbeid med NLF og bidrar til et bredt og solid nettverk for medlemsbedriftene, understreker Lie som mener det er viktig å utnytte alle mulighetene man kan gjennom kurs- og aktivitetstilbud både i TS-forum Norge og Norges Lastebileier-Forbund (NLF) som også er TS-forums næringspolitiske talerør.

Norsk Transportforum fødes

Det har lenge vært et ønske om tettere samarbeid om næringspolitiske saker, både hos NLF og i TS-forum Norge. Derfor ble Norsk Transportforum etablert 1. januar 2016, og som erstatter alle tidligere avtaler mellom NLF og TS-forum.

– Formålet er å videreutvikle det gode samarbeidet. Norsk transportnærings fremtid er avhengig av at aktører i næringen i fellesskap tar ansvar og står sammen for å sikre konkurranseevne, både næringspolitisk og økonomisk, understreker Lie.

– Foruten å bygge nettverk mellom bedriftene er utvikling av leverandøravtaler, IT-systemer og for eksempel kontraktsforhold sentrale fokusområder, sier Lie og fortsetter:

– Solide IT-plattformer bidrar til mer konkurransedyktige bedrifter og arbeidsplasser. TS-forum arbeider aktivt med å utvikle IT-løsninger for medlemmene. Nå er fanesaken politisk påvirkning i anledning høstens valg og NTP 2018-2027, sier Lie.

Store saker

TS-forums styreleder viser til følgende store og utfordrende saker: Utvikling av tilpassede dataløsninger, konkurransetilsynets forsøk på å stanse transportsentralenes virksomhet i Norge, Skattedirektoratet – da de nektet å avregne bileierne – men hvor TS-forum fikk gjennomslag for en dispensasjon for alle medlemmer. – Videre har vi gitt betydelig støtte til kursvirksomhet de siste 20 år. Vi har gjennomført vår- og høstseminar årlig i 30 år med over 4000 deltagere. Denne våren er TS-forums 30-årsjubileum fokus, forteller styreleder Øistein Lie.