TS-forum Norge er blitt medlem i LUKS

LUKS (Leverandørenes Utviklings- og Kompetansesenter) er en organisasjon som ble opprettet høsten 1995. LUKS bistår bl.a. sine medlemmer i deres systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS)

LUKS medvirker til:

• reduksjon av belastningslidelser, yrkessykdom og ulykker hos distribusjonsansatte
• økt effektivitet og ressursutnyttelse innen distribusjon

LUKS skal bl.a.:

• Bidra med ekspertise for å optimalisere eksisterende vanskelige hente- og leveringsforhold.
• Via sitt nettverk tale varetransportørenes sak vis-à-vis dem som setter rammebetingelsene
for varetransport.
• Informere medlemmene om kommende endringer i myndighetskrav bl.a. på bakgrunn av Norges relasjon til EFTA, EU, EØS, CEN og ISO.
• Være en ressurs ved bedriftenes systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innen transport av varer.
• Stimulere til forbedringer i bedriftenes miljøregnskap.

LUKS har fire satsingsområder:

• Samarbeid for å sikre gode og effektive varemottak.
• Trekke relevante samarbeidspartnere aktivt inn i problemløsninger innen varetransport.
• Kunnskap om rammebetingelsene fra myndighetene.
• Praktiske løsninger og tekniske hjelpemidler.

Se mer om LUKS og hva den nye organisasjonen kan gjøre for oss alle: www.luks.no