TS Forum med nytt lederutviklingsprogram!

I samarbeid med Conmoto har TS Forum utviklet et lederutviklingsprogram for ledere og mellomledere i våre medlemsbedrifter.

Hensikten med programmet er å styrke driften i eget selskap samt  skape nettverk mellom medlemsbedriftene.

Kurset tar for seg morderne og aktuelle lederteorier. Programmet går over 3 samlinger à 2 dager i 2014.

Første samling blir 18. og 19. mars på Gardermoen rett utenfor Oslo. Deretter følger samlinger 4. og 5. juni, og 21. og 22. oktober.

Kurset er gratis for medlemsbedriftene, men en dekker reise og opphold selv. Binder en opp en plass og en ikke gjennomfører kurset belastes et bruddgebyr på kr 3000,-

Vi oppfordrer ledere til spesielt å invitere sine mellomledere til kurset.

For påmelding innen 20. januar eller mer informasjon om lederutviklingsprogrammet, send en melding til oystein.lie@westgaard.no innen 20. januar.