Bilde: Themomax Trondheim AS

Thermomax/Girteka – hvorfor slikt hemmelighetskremmeri?

I en sak på tungt.no fremkommer det tydelig at daglig leder i Thermomax forsøker å dysse ned interessen for Girtekas rolle i selskapet, i nye biler til Trondheim, samt hva samarbeidet egentlig består i.

I følge tungt.no er det flere uklarheter ved samarbeidet mellom det litauiske transportselskapet Girteka og norske Thermomax Trondheim AS. I et intervju med daglig leder Rune Jamt er han svært uvillig til å slippe ut opplysninger om samarbeidet, eierforhold m.m.

Får lastebiler innkjøpt til Litauen

Det litauiske selskapet Girteka Logistics UAB undertegnet tidligere i år kjøpsavtale på rundt 500 lastebiler fra Volvo Trucks Baltikum. 25 av disse leveres nå i Trondheim. Vi har tidligere påpekt konkurransevridning i transportmarkedet, basert på bl.a. sosial dumping og ulovlig kabotasje. La oss nå anta at Girteka – ikke minst på grunn av antallet enheter og lokalt lavere priser – har fått en helt annen pris på sine Volvo lastebiler enn f.eks. Thermomax ville kunne håpe på. Spørsmålet er om dette er en fremgangsmåte alle norske transportselskap med utenlandske forbindelser kan “nyte godt av”? Hvis et selskap kjører på kontrakt for en av de store transportørene her til lands, og denne kjøper inn biler i et annet land – er det da fritt frem for å ta disse bilene inn i Norge uten mva- og tollkrav basert på norske standardpriser? Eller opplever vi bare konkurransevridning på en ny måte?

Det er utenlandsprisen som gjelder for Tollvesenet

En kjapp telefon til Tollvesenet bekrefter at toll og mva baserer seg på fakturapris på bilen – med andre ord nyter Thermomax godt av alle rabatter og eventuelle vautafordeler Girteka måtte fremforhandle i Litauen. Det skulle forundre oss mye om ikke dette faller ut til fordel for Thermomax, når sluttprisen på bilene skal gjøres opp …

Kan en styreleder være en ren underleverandør?

Rune Jamt oppført som daglig leder i Thermomax, mens styrets leder heter Edvardas Liachovicius. Han er også registrert som manager i Girteka Logistics UAB i Litauen.

I intervjuet med Rune Jamt spurte tungt.no om hvilke bånd det er mellom Girteka og Thermomax.
– Girteka er som på lik linje med andre underleverandører for oss, gjentok Jamt.

Med fare for å virke konspirasjonsteoretisk undrer vi nå på om en mann som er styreleder i et selskap faktisk kan være en ren underleverandør til det samme selskapet? Eller er det rett av oss å peke på at dette åpner for en sammenblanding av roller, selskap og underliggende motiv for samarbedet?

Oppkjøp og/eller tett samarbeid med norske aktører er ingen ny strategi

Vlantana Norge er registrert både i Akershus og Hordaland med 5 løyver. Kim Johansen (DK) har akkurat gitt seg, etter å ha tapt penger i Norge gjennom flere år. Girteka synes altså godt og vel å være inne via Thermomax Trondheim AS.
Men går man utenom etableringer av egne transportselskap her til lands, kan det være på sin plass å rette søkelyset mot transportkjøperne. Til nå har store, statlige bedrifter som Bring og Posten, samt flere møbel- og fiskeeksportører markert seg som storbrukere av utenlandske transportselskap og sjåfører. De fleste bruddene på kabotasjekjøring har skjedd der norske transportkjøpere har vært involvert. (Ganske naturlig, når man vet hvordan kabotasjereglene fungerer.)

Når skal man straffe kjøperne av ulovlige transporttjenester?

Poenget er at det grå markedet, basert på ulovligheter, sosial dumping m.m., kun fungerer når norske transportkjøpere ikke følger reglene. Enten det dreier seg om eksterne speditører eller egne ordrekontor, er det i dag for lett å komme unna med innleie av billige utenlandske transportører som bryter de norske reglene. NLF har til stadighet pekt på at det gamle ordtaket “heleren er like god som stjeleren” i følge norsk lov også skal gjelde i slike saker – uten at det virker som om myndighetene har tatt dette inn over seg. At kontrollene som avdekker ulovlig kjøring er regionsvis i ubalanse (Vestlandet er stadig en vinner!), gjør ikke saken mindre komplisert.

Kan vi håpe på en bedring i det fantastiske nye året 2014?