Skremmende lav betalingsvilje

35.000 krav mot utenlandske sjåfører forblir ubesvart – en økning på 28 prosent. Verstingene kommer fra Polen og Litauen.

Dette melder Norges Lastebileier-Forbund (NLF).

De har innhentet tall fra Statens innkrevingssentral som viser manglende innbetalinger ved krav rettet mot utenlandske sjåfører.

Totalt uteblir 256 millioner kroner ifølge NLF, som forteller at dette er en økning på 28 prosent på bare tre år.

«Samtidig er betalingsviljen skremmende lav; de fleste bøtene utskrevet til sjåfører utenfor Norden blir ikke betalt», skriver organisasjonen i en pressemelding.

 

En av fire betalte

 

Sjåfører fra Polen, Litauen og Romania skylder alene over 110 millioner kroner – en økning på 44 prosent siden 2013.

Betalingsviljen for disse landene lå i 2015 på 44,9 prosent – 1.042 av totalt 1.891 krav ble aldri gjort opp. Bare ett av fire krav rettet mot rumenske sjåfører ble betalt.

«Årsaken til dette er ganske enkelt at Statens innkrevingssentral ikke har noen myndighet til å tvangsinnkreve bøter utenfor Norden. All innbetaling av norske bøter i ikke-nordiske land foregår derfor på frivillig basis», opplyser NLF.

 

Skisserer løsning


Administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo, foreslår en mulig løsning:

– I dag må alle lastebiler på norske veier, utenlandske som norske, ha bombrikke gjennom AutoPass. Hvis politiet fikk anledning til å belaste bøtene på bombrikken i stedet for gjennom Statens innkrevingssentral, ville nok betalingsandelen økt betraktelig, sier han.

Norges Lastebileier-Forbund var en av de viktigste pådriverne for ordningen med obligatorisk bombrikke. Det neste punktet på planen er å få på plass en forhåndsbetalingsløsning etter modell fra andre land. Dette garanterer at bompengene faktisk blir betalt.

– Deretter kan det være naturlig å se på muligheten for å bruke AutoPass som et betalingsmiddel også for bøter og forelegg, foreslår NLF-direktøren.