Sjekk vinterdekkene – det blir mange kontroller!

Under en kontroll ved Kivilompolo på grensen mellom Norge og Finland, ble det funnet så mange feil at Statens Vegvesen vil intensivere kontrollene i vinter.

Det er nettstedet AT.no som kan melde om resultatene fra de første vinterkontrollene i nord. 94 tunge kjøretøy ble kontrollert ved Kivilompolo på grensen mellom Norge og Finland. Av disse fikk seks vogntog (fire utenlandske, to norske) kjøreforbud på grunn av dårlige dekk.I tillegg ble det skrevet ut 25 gebyrer for mangler ved dekk og kjettinger. 60% av kjøretøyene som ble kontrollert, var utenlandske.

Slike resultater kommer til å få følger i form av hyppigere kontroller av tunge kjøretøyer. Dette er en utvikling vi i TS Forum ønsker hjertelig velkommen; doninger uten veigrep har ikke noe på norske vinterveier å gjøre!

I følge AT.no “skal kontroll av tunge kjøretøy  i tiden fremover rettes spesielt mot grenseoverganger og flaskehalser der det erfaringsmessig kan oppstå problemer. I tillegg til å kontrollere vinterutrustningen, kontrollerer Statens vegvesen at vogntogene har papirene i orden. Dette blant annet for å avdekke utenlandske kjøretøy som driver ulovlig transport i Norge. Hensikten er å sikre like konkurranseforhold i transportbransjen.”

Vi minner alle medlemmene våre om at fra nyttår blir det også innført krav om vinterdekk på tilhenger og obligatorisk bompengebrikke.