Thor Ringstad, fagleder i Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesen.

Sjefskontrollør om useriøse tunge kjøretøy: «Som å fiske i et bunnløst hav»

Vi kontrollerer for lite og for dårlig. Falske dokumenter seiler gjennom kontroll etter kontroll. Det fastslår de som skal stoppe livsfarlige, tunge kjøretøy på norske veier.

– Vi fisker i et bunnløst hav, sier Thor Ringstad, fagleder i Statens vegvesen til Aftenposten i et større oppslag. Han forteller at 16 transportbedrifter i Oslo og Akershus ble undersøkt spesielt i fjor. Til sammen ble det avdekket 1200 regelbrudd her, bare for kjøre- og hviletidsbestemmelser.
Fire selskaper og 15 sjåfører ble meldt til politiet.

Men Veivesenets Region Øst, der Oslo og Akershus hører inn, har ingen grunn til å slå seg på brystet. Det sier en rekke personer som Aftenposten har vært i kontakt med, som selv er involvert i kontrollene.

Overser falske førerkort

De påpeker følgende:

  • E16 over Sollihøgda, en åpenbar problemstrekning, har hatt minimalt med kontroller.
  • Falske førerkort avdekkes som tidligere er sluppet gjennom ved flere andre kontroller der kjøretøyet har passert.
  • Veivesenet har kompetanse på kontrollsiden som ikke blir benyttet. Kontrollørene må gjøre mer.

Thor Ringstad har full forståelse for frustrasjonen i egne rekker.
– Vi fanger knapt en bitte liten brøkdel av dem som burde vært stanset. Risikoen for å bli tatt er dessverre som å treffe i Lotto, sier han.
Ringstad konstaterer at også norske bedrifter, store som små, synder på en rekke områder innenfor tungtransport.
– Dette går mye på holdninger. Er de dårlige blåser firmaene like gjerne i teknisk standard som kjøre- og hviletidsbestemmelser, sier han.

Lover et bedre system

– Vi jobber for å bli bedre, og har på gang et nytt kontrollsystem. Det skal gjøre det mulig bl.a. å følge opp et kjøretøy på Sollihøgda, som det ble påvist svakheter ved da det passerte Svinesund, sier seksjonsleder for denne type kontroll i Veivesenet, Arne Valdemar Nielsen.

I forrige uke uttalte statssekretær Bård Hoksrud (Frp) i Samferdselsdepartementet at man her avventer konklusjoner fra en arbeidsgruppe som ser på hvordan useriøs tungtransport kan bekjempes.
Arbeiderpartiet vil ha handling nå. Stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen konstaterer at underbetalte sjåfører som ikke overholder hviletider, med mangelfull kompetanse på vinterforhold, med dårlig utrustede biler blir stadig vanligere på norske veier.

Erkjenner egen svikt

De krever økte ressurser til kontroll, bedre samarbeid mellom politi, toll og veivesen, og et juridisk og økonomisk ansvar hos dem som bestiller transportene.

– Du løper ingen risiko ved å kjøre inn i Norge med et dårlig utstyrt vogntog, sier Trettebergstuen.

– Hvorfor gjennomførte dere ikke dette under åtte år i regjering?

– Vi gjorde noe, som å innføre strengere krav til vinterdekk. Men det viser seg at vi ikke gjorde nok. Det erkjente vi rundt 2011, da vi tok kontakt med transportnæringen for å finne måter å bekjempe problemet på.

– Dersom dere får støtte for strengere forskrifter og lover, når kan disse bli realiteter?

– Noe kan gjøres svært raskt. For lovarbeid – kanskje kan dette gjelde fra høsten. Vi forventer støtte for forslagene våre, sier Trettebergstuen.