TK Gruppen AS er gjennom hel- og deleide selskap Norges største kompetanseleverandør til transport-, entreprenør- og logistikkbedrifter.

Selskapet har 26 lokasjoner i Norge med hovedkontor i Haugesund.

Siden oppstart i 2007 har gruppens opparbeidet seg et nettverk bestående av kunder i alle størrelser og samarbeidspartnere som gjør oss markedsledende.

Vår overordnede målsetning er å levere komplette og innovasjonsskapende løsninger som
bidrar til økt konkurransekraft og trafikksikkerhet for våre kunder.