Samarbeidet sikrer TS-forum sine medlemmer gunstige finansieringsløsninger og individuell tilpasset rådgivning.

Sparebank 1 Finans Østlandet innehar spisskompetanse innenfor transportbransjen, og har ambisjoner om å delta med aktiv rådgivning i kundenes valg av finansieringsløsninger.

Sparebank 1 Finans Østlandet ønsker å være en aktiv samarbeidspartner, og vil delta på arrangementer i regi av TS-forum. Målsetningen er å knytte relasjoner til TS-forum sin medlemsmasse, samt bidra med faglig relevante innlegg knyttet til finansiering av transportmidler.

Vil du vite mer? Kontakt oss på tsforum@sb1fo.no