Avtalen er tilrettelagt for å ivareta forsikringsbehovet i et transportselskap og transportsentral, og avtalen bygger i hovedsak på to pilarer:

  1. Kollektive avtaler på godsansvar, spedisjonsansvar, etc. som administreres av sentralen. Dette gir sentralen trygghet for at transportørene har dette i ordnede former.
  2. De ulike transportørene ivaretar selv dekninger på biler, påbygg og utstyr, men innenfor en flåteordning som baserer seg på skadestatistikken for sentralen. Denne ordningen gir sentralen nyttig innsyn og informasjon om det totale skadeomfanget som sentralen er eksponert for.

De fleste av de store transportsentralene i TS-forum har benyttet avtalen i mange og, og opplever at avtalen fungerer godt. If har i mange år vært forsikringsselskapet til tungbilnæringen, mye av dette kan tilskrives et nært samarbeide med Norges Lastebileier-Forbund, som også er en nærstående samarbeidspartner med TS-forum Norge.

Ønsker du å vite mer om vårt tilbud for din transportsentral kan du kontakte avtaleansvarlig i If Skadeforsikring. –  sindre.svenheim@if.no