TS Forum Norge -> NLF Lederforum

TS-Forum ble innlemmet som en del av NLF i desember 2023, og blir NLFs faggruppe for nettverksbygging og kompetanseheving for daglige ledere, styremedlemmer og administrativt nøkkelpersonell under navnet NLF-Lederforum.

Kontakt oss på ek@lastebil.no