Partene er enige om at transportsentralene og øvrige medlemsbedrifter i TS-forum Norge fyller en stadig viktigere funksjon i norsk transportnæring samtidig som det er viktigere enn noen gang å arbeide næringspolitisk for å sikre næringens rammebetingelser. Derfor ble det i 2018 inngått en samarbeidsavtale som skal sikre en planmessig og strukturert oppfølging av medlemsbedriftene i TSF. Forutsetningene for samarbeidet er blant annet at TSF skal sikres nødvendige ressurser til praktisk oppfølging av styre og medlemsbedrifter. Eivind Karikoski, som er ansatt i NLF som Prosjektleder, vil arbeide 40 % av full stilling med saker knyttet opp mot TSF sitt styre og medlemsbedrifter. TSF samlokaliseres med NLF. Avtalen trådte i praksis i kraft fra 1. januar 2019.