PostNord viser tenner; tyner leverandørene

PostNord begynner å ligne mer og mer på sin største konkurrent. Tydeligvis mener de at de besitter så mye markedsmakt at de ikke lenger forhandler betingelser, men dikterer dem i stedet.

Brevet som dumpet ned i kassa hos norske transportleverandører med avtale med PostNord, er undertegnet av administrerende direktør Robin Olsen. Headingen slår an tonen:

Varsel om prisreduksjon for leverandører av transporttjenester fra 1. desember 2014

For det første er brevet datert 26. november 2014. Det betyr at man generøst nok setter ned vederlaget for transport – uten diskusjonsåpning – i løpet av fem dager – hvorav tre er virkedager. Det i seg selv er rimelig uhørt.

Videre argumenteres det med at det er “et økende fokus på transportkostnader fra vareeiere, kombinert med økt konkurranse innen transportsektoren i Norge.” Ja – det er faktisk hele den norske transportbransjen klar over. Vi har slåss mot ulovlig kabotasje, dieseltyverier i stor skala, brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene, bruk av sjåfører med falske papirer, sosial dumping m.m. i mange år allerede. Så at PostNord kaster seg på og ønsker å utarme en allerede sliten bransje ytterligere, kommer ikke som noe sjokk på oss. Vi har akkurat fått et prispåslag på 4,9% på grunn av økte kostnader – så hvorfor ikke nappe noen ekstra prosent, når først markedet er i bevegelse en eller annen vei?

Men det slutter ikke der; PostNord-sjefen benytter brevet til plutselig å snakke om rammeavtalene bedriften har gjort, “bl.a. innen diesel, dekk, forsikring og bemanning, som vil kunne gi kostnadsreduksjoner for våre leverandører av tjenester.” Han mener tydeligvis at PostNord bør bli et naturlig tilknytningspunkt i konkurranse med bl.a. TS Forum Norge og NLF, som jo har jobbet med akkurat slike avtaler i en årrekke.
Advarsel: Gjør man det, binder man seg enda tettere til, og blir enda mer avhengig av en aktør i transportmarkedet som tydeligvis er “høy” på sin egenoppfattede betydning for norsk transportbransje. Akkurat dette brevet er et godt eksempel på hvordan man ønsker å benytte posisjonen sin for å skvise norsk transportbransje ytterligere. Vi advarer derfor på det sterkeste noen form for involvering med denne kjøperen av våre tjenester. PostNord har ikke oppfattet at det er de som er avhengig av norsk transportbransje – ikke omvendt.

Siste “argument” i brevet: “Vi ser oss derfor nødt til å reforhandle avtaler med våre leverandører innen transporttjenester med en prisreduksjon på 5% fra 1. desember 2014.”

REFORHANDLE? En forhandling består per definisjon av kommunikasjon mellom to parter, med det for øye å endre avtalebetingelser i en avtale mellom partene. Det vi ser i brevet fra PostNord, er ikke et forhandlingsutspill. Det er et diktat. Og en som leder et enevelde, kalles diktator. Så har vi i alle fall satt navn på utspillet, innspillet, forhandlingsutkastet, imøtekommenheten eller hva vi nå skal kalle brevet fra PostNord AS og administrerende direktør Robin Olsen.

Et siste spørsmål: Hvorfor 5% reduksjon? Hvorfor ikke 10%? Får dere ikke ferdig den nye terminalen på Langhus raskere om dere øker med enda mer???

Unnskyld oss. Nå er det faktisk nok. Og det stemmer, det gamle ordtaket: Det er fra sine egne man skal ha det.