TS-forum Norge har en rekke avtaler med sentrale leverandører, og vi har et godt og konstruktivt samarbeide med disse. Samarbeidspartnerne leverer produkter og tjenester innenfor IKT systemer, Transport Management systemer, Kommunikasjon, Forsikring, Drivstoff, Alkolås, Mobiltelefoni, Bredbånd, Dekk, Påbygg, Lastebilkraner, Arbeidsklær og Lastebiler.

Alle disse avtalene nyter våre medlemsbedrifter godt av.

Vi arrangerer seminarer innenlands og utenlands, til fordelaktige priser. Vi arrangerer tilpassede kurs, kommer på bedriftsbesøk og arrangerer regionale treff for medlemsbedriftene. Hver vår avholdes generalforsamlingen i forbindelse med vårseminaret. Høstseminaret kombineres ofte med en reise, litt avhengig av hva som står på agendaen.

Vi har etter avtale med NLF fått sikret nødvendige ressurser til praktisk oppfølging av styre, medlemsbedriftene og samarbeidspartnerne. Eivind Karikoski, som er ansatt i NLF, vil arbeide 40 % stilling med saker knyttet opp mot TS-forum Norge sitt arbeide. Eivind kan alltid kontaktes om du har ting du ønsker å ta opp, har noen utfordringer du trenger hjelp til eller innspill som du synes skal deles med alle i foreningen.