TS-forum Norge har også som målsetting å bygge personlige nettverk mellom ansatte i medlemsbedriftene. Organisasjonen ble stiftet i 1988 etter initiativ fra transportsentraler i Norge og Norges Lastebileier-Forbund. TS-forum ledes av et valgt styre blant medlemmene. NLF er representert i styret.

Les vedtektene her Vedtekter TS-forum Norge

TS-forum Norge finansierer sin virksomhet på en beskjeden medlemskontingent og  markedsstøtte fra våre samarbeidspartnere.

Aktivitet
Det arrangeres seminarer fast to ganger i året. Normalt avholdes vårseminaret i Oslo samtidig med generalforsamlingen, mens høstseminaret flyttes litt rundt, avhengig av hva som står på agendaen.

Den primære målsettingen med disse seminarene er at ansatte og styremedlemmer i den enkelte medlemsbedrift skal kunne møtes jevnlig for å utveksle erfaringer og bygge personlige relasjoner. Felles problemer drøftes og en søker å finne felles løsninger.

Næringspolitisk samarbeid
Spørsmål av næringspolitisk karakter er det Norges Lastebileier-Forbund som bistår med.

Hva ønsker vi å oppnå?
I tillegg til å utveksle erfaringer og bygge nettverk, ønsker foreningen å legge til rette for å utvikle den faglige kompetansen i medlemsbedriftene, slik at alle kan stå sterkere i den økende konkurransen.