Nytt styre i TS Forum

TS Forum nye styre hadde sitt første styremøte etter årets generalforsamling på lokalene til TS Lillestrøm i begynnelsen av juni.

Første møte avholdt på Lillestrøm

TS Forum nye styre hadde sitt første styremøte etter årets generalforsamling på lokalene til TS Lillestrøm i begynnelsen av juni.

Kommende styre består av 6 engasjerte ledere fra ulike transportfirma i Norge. Vi går inn i et spennende arbeidsår hvor etableringen av Norsk Transport sammen med NLF blir en viktig arbeidsoppgave. Her skal TS Forum og NLF stå sterkere sammen for å fronte felles næringspolitiske saker. Vi regner med at Norsk Transport er etablert i løpet av høsten 2015.

Norsk Transport – en ny næringspolitisk organisasjon

Den viktigste saken vi vil begynne å arbeide med i Norsk Transport vil være “fair transport” som skal være med å sikre at vi alle konkurrerer på like vilkår. TS Forum ønsker å se på mulighetene for at en får til en sertifiseringsordning for de som tilbyr tjenester, hvor regelverket som styrer bransjen blir ivaretatt.

Videre er TS Forums prosjektleder Svein E. Alte i godt gang med å utvide medlemsavtalene som er viktig for medlemmene. For å få en oversikt over hva vi har oppnådd her den siste tiden, anbefaler vi å ta en titt på TS Forum sine hjemmesider.

Nettverkstur til Finland i oktober

En annen viktig oppgave for Svein er høstens nettverkstur til Vianor 15-18. oktober. Vi regner også i år å samle 80-100 daglig ledere og styremedlemmer til dette seminaret.

TS Forum er åpen for flere medlemmer. Kontingenten er for de fleste tjent inn på mange ganger ved å bruke det avtalegrunnlaget som er etablert. Videre det å ha et møtepunkt gjennom seminarene gir et nettverk som en ofte kan støtte seg på i forhold til f.eks IT- løsninger, kontrakter og samarbeid for å nevne noen områder.

Arbeidsoppgaver for styret

Øystein LieStyreleder Øystein LieHjemmeside
Seminar
Kontaktperson NLF
Innkalling til styremøter/referat
Synliggjøre TS Forum
Bindeledd TS Forum - NLF
Morten NoreNestleder Morten NoreKasserer, IT-løsninger, NLF/Telenoravtalen, LUKS, SeminarFremme gode IT-løsninger for medlemmene. Være med på å utvikle fremtidige gode løsninger
LilletvedtStyremedlem Sven Arne LilletvedtErfaringsutvekslingMedlemsverving Vestlandet
Styremedlem Eivind KarikoskiStyrekurs, kontraktsmessige spørsmålSvare på spørsmål fra medlemmene
John Oskar KarlsenStyremedlem John Oskar KarlsenMedlemskontakt, erfaringsutvekslingMedlemsverving Nord-Norge, utvikle medlemstilbudet
Tore VeltenStyremedlem Tore VeltenBindeledd TS Forum / NLFSikre godt samarbeid
Aage Normann Nilsen1. varamann Aage Normann NilsenMedlemskontaktSikre at vi til enhver tid har et oppdatert medlemsregister og informerer nye medlemmer
Svein AlteProsjektleder Svein E. AlteDaglig drift av TS Forum inkl. styresekretær og opplegg seminarSikre god kontakt med medlemmene og våre samarbeidspartnere