Vi har vært inne på det i tidligere innlegg på dette nettstedet; hva er det egentlig med Bring? Datterselskapet til Posten, altså et statseid norsk konsern, bryter loven, betaler ikke nok lønn, bryter kabotasjereglene og presser sjåfører til å bryte kjøre- og hviletidsbestemmelsene.

I lastebil.no sa administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo, følgende: – Det foregår en åpenbar konkurransevridende praksis fra kontrollmyndighetenes side. Vi forstår at det ikke er mulig å foreta større bedriftskontroller mot selskap som ikke er etablert i Norge. Men å utføre ett og annet enkelttilsyn mot sjåfører som ikke settes i en større sammenheng, selv etter gjentatte brudd fra samme bedrift over flere år, hører ingen steder hjemme.

Gjentatte brudd – turer frem som før

Arbeidstilsynet avdekket nylig at Bring Transportløsninger hadde ulovlige lønns- og arbeidsforhold for halvparten av sjåførene. Under mottoet «Det viktigste er ikke å unngå å jukse, det viktigste er å ikke bli tatt», melder Bring at de «tar selvkritikk og har satt i gang en prosess for å etterbetale den uteblevne lønnen». Det er da ikke mye selvkritikk over en organisasjon som jukser og bedrar og kun reagerer når de blir tatt på fersken?

Tvunget lønnskutt – lengre skift uten overtidsbetaling

Mange reagerte negativt da ansatte i Posten Norge ble tvunget til å akseptere lønnskutt da 33 transportruter ble anbudsutsatt og overført til Bring Transportløsninger i 2017. Enkelte opplevde da en lønnsnedgang på opptil 20 prosent. Men i ettertid har dette vist seg å bare være halve sannheten. For mange sjåfører har i tillegg måttet jobbe lengre skift, uten å ha fått overtidsbetalt for dette arbeidet.

I et bedriftstilsyn i 2018 avdekket Arbeidstilsynet at ansatte i Bring Transportløsninger slett ikke fikk de vilkårene de hadde krav på. Halvparten av sjåførene som ble kontrollert hadde brudd på reglene for arbeidstid og krav til hvile. Noen av sjåførene har også fått utbetalt for lite lønn. Saksbehandler Vivian Mikalsen i Arbeidstilsynet oppgir til NRK at bruddene er alvorlige.

Når blir det tatt affære med Brings konkurransevridning?

Lønn er et av de viktigste parametrene når man skal konkurrere om jobber i transportbransjen. Transportmateriellet må holde en viss kvalitet, sjåførene må ha riktig sertifisering – forskjellen ligger ofte kun i lønnen alene. Når man vet at Brings slovakiske datterselskap Bring Trucking ved flere tilsyn har avdekket manglende betalinger og dokumentasjon av betalingene, føyer dette seg pent inn i rekken av uredeligheter i Bring-systemet. Og uregelmessighetene kommer kun ett firma til gode – Bring. Når skal Arbeidstilsynet ta Bring skikkelig  – én gang for alle?