Hei alle sammen!

Det ryktes at det går mot vår …?

Det betyr at vi også nærmer oss TS-forums vårseminar. I år blir vårseminaret avholdt 1. og 2. juni og stedet blir Gardermoen – nærmere bestemt Thon Hotel Oslo Airport. Lokaler og hotellrom er bestilt og programmet er på det nærmeste klart. Det blir Eivind Karikoski og Aage Normann Nilsen som får hovedansvaret for planlegging og gjennomføring.

 Årets vårseminar vil i hovedsak ta opp problematikken rundt vår konkurranseevne i forhold til konkurransen utenfra – fra utenlandske transportører. Hva må til for at norsk transport i framtida skal kunne gå på «norske» biler ?

 Våre hovedtemaer denne gangen blir da:

 • TS-forum Norge – presentasjon av nytt strategidokument med plan for de neste årene.

• Hva forventer en stor transportkjøper av oss – er det bare pris – eller ?

• Kalkulasjonskurs og styrekurs – en presentasjon av våre siste kurs i samarbeid med Transportkompetanse.

• Vi må bli enda mer profesjonelle !

• Vi må hele tida ha evnen til endring og kunne se framover !

• Hvilken driftsform bør TS-ene velge for framtida for å overleve ?

• «Fair Transport» – en nødvendighet eller blir dette bare unødige kostnader og en byrde for den som ønsker å være seriøs ?*

• Interessante nyheter fra noen av våre samarbeidspartnere på leverandørsiden.

• NLF-info.

 Sett av datoene i kalenderen allerede nå, så ses vi !

 Endelig program og invitasjon kommer senere.

– – –

*»Fair transport» er altså et initiativ fra NLF og If, der man fremhever behovet for trygge transportører. Det dreier seg i hovedsak om en satsing på transportører som kjører trafikksikkert, er utslippsvennlige og tilbyr gode arbeidsforhold. Initiativet ble mye omtalt i mediene 15. mars, etter at TØI var på banen med et innspill om at det kunne vært spart omlag 60 menneskeliv i trafikken hvert år, dersom en satsing som «Fair transport» hadde blitt lansert og vært gjennomført med kvalitet. Flere av medlemmene i TS-forum har nok blitt informert om programmet via turneen NLF hadde på høsten i fjor.