Rett foran nesen på vanlige folk og fe har polakker drevet en regulær illegal transportterminal på Kampenes i Sarpsborg. Her ble det innført last og lastet om for «hvit» kabotasje inn i landet.

Vegnett.no var de første som omtalte saken, som har dreid seg om et polsk transportselskap som har etablert et omlastingsområde – eller terminal – på Borgenhaugen i Østfold. Tidlig om morgenen har det kommet trailere fra Sverige som har lastet av varer som igjen har blitt lastet på trailere som har videreført lasten i Norge.

Sjåførene som står for kjøringen i Norge bor i Norge, og har lastet opp fra et selskap som ikke er registrert med næring i Norge, betaler ikke skatt hit og har heller ikke noen ansatte.

Falske fraktbrev

Vegvesenet har grunn til å tro at man i tillegg til å drive aktivt med ulovlig kabotasje, har produsert falske CRM-fraktbrev for å lure kontrollører til å tro at vogntogene selv har kommet inn over grensa med lasten, og slik være en del av en lovlig internasjonal transport.

Transport og Logistikkforbundet kom på banen – praktisk talt!

Spaning fra Transport og Logistikkforbundet var avgjørende for at denne saken i det hele tatt kom på myndighetenes bord. De har gjennom lengre tid dokumentert at det har skjedd omlasting på stedet, i tillegg til at sjåfører har overnattet i bilene på området. Som vi har nevnt i tidligere innlegg, er det ofte sjåførlønna som til syvende og sist er avgjørende for om et selskap kan drive godt eller ikke. Norske transportbedrifter er nødt til å holde minimum minstelønn for å få tak i folk – i Øst-Europa er ikke dette tilfelle. Når til og med statseide bedrifter som Bring utnytter polakker og bulgariere uten at det får konsekvenser for dem, er det klart at norske bedrifter sliter i en økonomisk motbakke.

Vi spør – igjen og igjen og igjen – når kommer norske myndigheter på banen for fullt for å stoppe piratene, slå ned på kabotasjejukset og rense opp i norsk transportbransje slik at de seriøse aktørene overlever uten å måtte slåss med illegale aktører?