Transport-formidlingen SA som vi kjenner under navnet TF har vunnet en solid storkontrakt med Vann- og Avløpsetaten i  Oslo kommune.

Vann- og avløpsetaten er en av de største etatene i Oslo. De har ansvaret for rent vann til byens innbyggere og sørger for håndtering og rensing av avløpet. Med mange driftssteder har etaten stadig behov for vedlikehold og utbedringer. Det kan blant annet bety tilkjøring og bortkjøring av masser i forbindelse med arbeider på vann- og avløpsnettet i hovedstaden.

Transport-formidlingen SA skal levere lastebiler, henholdsvis tipp- og kranbiler med og uten henger, inkludert sjåfør.

Totalt inngår 7 tipp- og kranbiler med og uten henger med sjåfør naturligvis i avtalen som innebærer faste oppdrag for disse.

Vi vil løse oppdraget med moderne kjøretøy med Euro 6-motorer. Disse motorene er de mest miljøvennlige forbrenningsmotorene som er på markedet. Dessverre er det ikke mulig å løse denne typen oppdrag med elektriske trekkvogner og kjøretøy ennå, sier Tore Alm, Salg – og markedssjef i Transport-Formidlingen SA til tungt.no, og legger til at bilene som skal kjøre for Oslo kommune skal bruke HVO-diesel fra Eco-1 og har en varighet på fire år med mulighet for to ganger ett år forlengelse.

Avtalen regnes å ha en total pålydende verdi på totalt 81 millioner kroner dersom opsjonene utløses.

Kontrakten ble allerede startet å virke fra og med 13 januar med 8 biler ute på veien.