Siste helgen i oktober var det igjen tid for TS-forum Norges årlige høstseminar. Valget i år falt på Lyon i Frankrike, etter invitasjon fra Renault Trucks. Der besøkte vi deres fabrikk like utenfor Lyon i tillegg til deres museum – Berlietmuseet. Og denne gangen var det dessuten deltakerrekord ved høstseminaret – 102 påmeldte deltakere. Skulle bare mangle – nøyaktig 30 år etter at TS-forum Norge ble stiftet i oktober 1987.

I tillegg kom vi fra Oslo med vintervær, til et Lyon i rene sommerværet, +23 grader og knallvær.

Det ble selvsagt også en tur for god mat og drikke når man reiser til Lyon. Og selvsagt måtte det serveres kylling når man er i Lyon – det fikk vi ved 3 anledninger – så enkelte mente kanskje det litt vel mye kylling !

Det var lagt opp til fabrikk- og museumsbesøk fredagen, og faglig seminar på lørdag. Det var mange gode innlegg fra så vel leverandører som øvrige foredragsholdere.

Det var gode innlegg fra NLF ved Dag Nordvik, og Tore Velten presenterte NLFs «Fair Transport». I tillegg var det mange gode foredrag fra TS-forums samarbeidspartnere, og flere av dem hadde interessante nyheter å komme med, nyheter som vil komme alle til gode etterhvert (se oversikten over våre samarbeidspartnere og ta kontakt for å få vite hva dette kan tilføre deg og din bedrift !).

Det deltok 30 ledsagere på turen, og mens seminardeltakerne var på fabrikkbesøk var ledsagerne på sightseeing i Lyon, avsluttet med en fantastisk lunch på Perouges.

En begivenhetsrik tur for samtlige, med såvel faglig utbytte som at man har knyttet nye kontakter i sosialt samvær.