Collicare AS, Kingsrød Transport, Moss Transportforum og Utne Transport er med i grupperingen som mener at staten misbruker sin dominerende stilling innen post og logistikk, og at Posten Norge bruker sin makt til å dumpe prisene i logistikksegmentet og finansiere dette med dyre posttjenester.

Transportselskapene overleverte i mai et brev med et opprop om at næringsministeren må stoppe det de mener er statens diskriminering av lokale norske transportselskaper.

I en pressemelding som før helgen ble sendt ut fra de fire Østfold-selskapene står det å lese:

– De senere årene har logistikkdivisjonen til Posten Norge gitt underskudd på nesten en milliard kroner. Dette har blitt finansiert med overskudd fra posttjenestene og en altfor dyr porto. De siste 10 årene har portoen økt fra 6 til 13 kroner. Bare fra 2016 til 2017 tillot staten at portoen økte med 18 prosent. I praksis eksisterer fortsatt postmonopolet. Posten Norge har i tillegg droppet A-post og lørdagsomdeling, noe som har gitt 500 millioner kroner i årlig besparelse for Posten Norge.

– Jeg synes det er underlig at staten ved Nærings- og fiskeridepartementet tillater at logistikksegmentet går med dundrende underskudd og kan utkonkurrere lokale transportselskaper i Norge, sier konsernsjef i Collicare Knut Sollund i en pressemelding.

– Etter mitt syn må staten skille ut logistikkdivisjonen (Bring) i et eget aksjeselskap, hvor staten ikke eier mer enn 49 prosent, slik at konkurransen kan gjenopprettes, sier Roy Kingsrød, administrerende direktør i Kingsrød Transport.

Etter postloven er Posten Norge pålagt et regnskapsmessig skille mellom post og logistikk, men andre har ikke innsyn.

– Vi kommer til å følge opp saken til statlig diskriminering av transportnæringen fremover, lover Lars Utne i Utne Transport.

Posten står fortsatt på sitt…

Konserndirektør i Posten, Elisabeth Gjølme, har overfor Dagens Næringsliv avvist kravene.

– Påstandene fra transportselskapene blir ikke riktigere av å bli gjentatt, sier Gjølme, og avviser at det foregår noen form for kryssubsidiering mellom Posten og Bring.

– Schenker har i alle år angrepet Posten for sammenblanding av post og logistikk. Et hovedproblem er påstander om at Posten mottar statsstøtte. Staten kjøper definerte, ulønnsomme tjenester som postlevering i grisgrendte strøk, banktjenester fra landpostbud og omdeling av voksende internetthandel fra for eksempel Kina, hvor det nesten ikke er betaling, sier Gjølme.

 Næringsministeren har ikke besvart anklagene.

Konkurranseutsetter i Nord-Norge

I følge bladet Fri Fagbevegelse, ville Posten Norge anbudsutsette alle de 33 transportrutene i Nord-Norge. Etter drøftinger med Postkom, blir sju av rutene satt ut på anbud. De resterende 26 skal kjøres av Bring.

I følge Posten Norge, er deres egne transporter ikke konkurransedyktige, sammenliknet med andre seriøse aktører i markedet. John Eckhoff, pressesjef i Posten Norge, påpeker at Posten opplever sterk konkurranse og lavere priser i markedet, noe som har svekket lønnsomheten for selskapet. Postens egen transport er på noen områder ikke konkurransedyktig sammenlignet med andre seriøse aktører i bransjen.

– Av økonomiske grunner ser vi oss derfor nødt til å konkurranseutsette de mest kostbare rutene i Nord-Norge. Dette er lange ruter med mye innslag av nattkjøring, sier Eckhoff.

Bring tar over Posten sine ruter…

Posten kjører i dag mesteparten av selskapets transporter selv med eget materiell og sjåfører, og det er ingen planer om en endring i denne strategien. Omlag 40 prosent av alle Postens transporter kjøres av underleverandører.

– Vi har vurdert seriøse tilbydere av transport i regionen og kartlagt markedspris for denne type trafikker. Bring Transportløsninger AS har gitt et konkurransedyktig pristilbud og vunnet kontrakten for 26 av de 33 rutene, sier Eckhoff.

De resterende sju rutene skal ut på offentlig anbud.

Hvordan klarer Bring å kjøre lønnsomt – 20-25% under Posten?

Opplysninger vi sitter på, antyder at kostnadsnivået på rutene i Nord-Norge må og skal ned med rundt 20-25%. Spørsmålet blir da hvordan Bring har tenkt å senke kostnadene til de grader? Vi har allerede sett at sjåførene som  blir med over fra Posten til Bring, har vært nødt til å gå ned i lønn for å bli med videre.

Slik vi ser det, er det noen grep som kan senke kostnadene for Bring – men om de er av den typen grep vi ønsker oss av en delvis statseid bedrift, er noe annet. Noe helt annet. Gjennom datterselskap i Øst-Europa kan Posten/Bring ansette folk til lønninger og andre betingelser vi ikke ønsker å sammenligne oss med på det norske markedet.

Om det blir dette vi kommer til å se utspille seg, vet vi naturligvis ikke. Men vi skal garantert følge med på hvordan Bring har tenkt å løse den økonomiske utfordringen de har satt seg i.