Det var et godt vårseminar med god deltakelse og godt innhold, så vel faglig som sosialt på Thon hotel Oslo Airport.

 Det ble dessuten valgt et nytt styre på årets Generalforsamling på dag 2 av seminaret. Det nye styret ser slik ut:

 • Ny styreleder:                                     Morten Nore, Moss Transportforum AS
 • «Nytt styremedlem»:                           Øystein Lie, Isak D. Westgaard AS (for 2 år)
 • Nytt styremedlem:                              Svein E. Alte, AØV AS (for 1 år)
 • Nytt styremedlem:                              Dag Aune, TS Tromsø (for 2 år)
 • Styremedlem:                                     Sven Arne Lilletvedt, Bergen
  Lastebilkontor SA (ikke på valg
 • Styremedlem:                                     Tore Velten, NLFs representant
 • Nytt varamedlem:                               Erling Markeng, Fana Transportkontor SA                                                                 (for 2 år)
 • Varamedlem:                                      Thorbjørn Tennebekk, Bergen                                                                                   Lastebilkontor SA (ikke på valg)
 • Varamedlem:                                      Sverre-Jan Rønneberg, NLFs vara

 I tillegg ble det orientert fra den nye styreleder om at det er budsjettert med en dobling av kostnader til innleide konsulenttjenester, da styret har et klart ønske om forsøke «å løfte TS-forum et par hakk».

Medlemmene har fått en orientering om dette, der det fremgår at man kommer til å leie inntil 40 % av tiden til Eivind Karikoski. Denne tiden skal brukes på mer kontakt med medlemmene, forbedringer på hjemmesidene, samt videreutvikling av innkjøpsavtaler og kurstilbud.