I følge NLFs nettside kontrolleres kun i snitt 40 av de 1500 vogntogene som passerer grensen ved Svinesund hver dag. Fra Statens vegvesens side peker man på at full kontroll betyr a man må kontrollere ett vogntog hvert minutt, hele døgnet, og med dagens ressurser er ikke dette mulig.

Direktør i NLF, Geir A. Mo mener at man må ta inn over seg bl.a. en TØI-rapport som peker på nettopp kontroller som et sentralt virkemiddel for å redusere antall ulykker med utenlandske vogntog. Han mer at man kan åpne et nytt løp for vogntog – i dag er det kun ett løp for dette –  vil man kunne mangedoble kapasiteten på en forholdsvis enkel måte, sier han.

– I tillegg er det mulig å forflytte mannskap til parkeringsplassen utenfor tollkontoret. Mens papirarbeidet går sin gang innendørs, kan man utføre mer overflatiske kontroller utendørs, og flagge eventuelle biler man vil se nærmere på, når sjåførene på disse kommer ut etter papirjobben.