Årets vårseminar ble avholdt i Bergen. I overkant av 50 deltagere valgte å bruke to dager på seminaret, noe styret er godt fornøyd med.

Per Jørgen Melnes fra Transport-formidlingen SA hadde et innlegg om deres satsing Dønn Grønn, en 100 prosent elektrisk budtjeneste.
Han gikk inn på historien bak og hvordan markedet har respondert. Mange har nok noe å lære her. Det grønne skiftet har kommet om vi vil eller ikke. Å tenke grønt er tidsriktig og slike produkter har en plass i dagens marked.

Statens vegvesen v/ Seniorrådgiver Frode Kvalstad, Krimseksjonen Vegdirektoratet fortalte om Krimenheten i SVVs arbeid for å avdekke transportkriminalitet.
De fleste av oss som arbeider med transport i dag har en oppfatning at transportkriminalitet er noe som finnes i det norske samfunnet. Ut ifra dette var godt å høre Frode Kvalstad fra Vegdirektoratet fortelle om deres satsing for å avdekke juks. 15 personer er ansatt i denne avdelingen.

Vi tok turen til SVVs kontrollstasjon i Åsane, hvor vi fikk et interessant innblikk i arbeidet som pågår ved en moderne kontrollstasjon

Her brukes ny teknologi for å plukke ut kjøretøy som skal inn til kontroll. Flere faktorer som brudd på kjøre og hviletid, manglende PKK, overlast og andre forhold gjør at en nå i større grad kan plukke ut de rette for kontroll.

En risikovurdering av hvert enkelt foretak  ligger til grunn for utvelgelsen. Jo flere feil og brudd som er oppdaget tidligere, jo større er sannsynligheten for at du blir vinket til side. Dette gjør at ressursene i større grad blir brukt riktig.

Fredagen ble avsluttet med at alle våre tilstedeværende samarbeidspartnere viste og fortalte om produkt- og tjenestenyheter.

 

Norges Lastebileier-Forbund ved adm.dir Geir A. Moe hadde lørdag et innlegg med nytt fra NLF samt om transportkjøpers ansvar, påse- og medvirkningsplikt. NLF sitt arbeid med Fair Transport vil være et verktøy for å synliggjøre transportbedrifter som tilfredsstiller fastsatte kriterier innenfor trafikksikkerhet, miljø og utslipp og ansvarlighet.

Det har siste halve året vært arbeidet intensivt med Fair Transport programmet, og websiden er nå straks klar for lansering. Bedriftene logger seg på websiden og jobber med dokumentasjonen og sender inn sin besvarelse. Dette ser virkelig bra ut og vi håper å se din bedrift også blir å finne på oversikten over Fair Transport bedrifter.

 

Daglig leder Geir Prytz Heen, OTTS AS, avsluttet den faglige delen av seminaret med å fortelle om hvordan utfordringen med antall ledd/underleverandører kan løses for en transportsentral.

Lørdag ble det avholdt generalforsamling med blant annet gjennomgang av regnskap for 2018 og budsjett for 2019, handlingsplanen for 2019-2020 samt valg av styrerepresentanter.

TS-forum Norge er sikret en god og sunn økonomi fremover takket være det gode samarbeidet vi har med våre samarbeidspartnere.

Vi har også stor tro på at TS-forum Norge blir mer synlig fremover etter å ha samlokalisert oss med NLF høsten 2018.

Vi takker deltakere, foredragsholdere og samarbeidspartnere for et vellykket vårseminar.