F.v. ordfører i Ski kommune, Tuva Moflag, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Nils Karbø.

Ny døgnhvileplass åpnet ved Ski

Mandag 31. oktober åpnet samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen den nye døgnhvileplassen for yrkessjåfører langs E6 Fugleåsen i Ski kommune.

– Uthvilte sjåfører er avgjørende for trafikksikkerheten på vegene våre, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, da han klippet snoren og erklærte døgnhvileplassen for åpnet.

Døgnhvileplassen har 100 oppstillingsplasser for tunge kjøretøy, og 25 av plassene er tilpasset modulvogntog. Området har eget moderne servicebygg med toaletter, vask- og dusjanlegg. Anlegget, som skal være tilgjengelig hele døgnet, vil være belyst og universelt utformet. Oppstillingsplassene er gratis for brukerne.

Viktig for trafikksikkerheten

– Plassen er forbeholdt sjåfører som er underlagt reglene om kjøre- og hviletid og skal ikke brukes av andre. De som er pålagt hviletid, kan oppholde seg der inntil 24 timer, sier Nils Karbø, avdelingsdirektør i Statens vegvesen. Kjøre‐ og hviletids-bestemmelsene pålegger sjåførene som kjører tungtransport å ta pauser og hvile tilstrekkelig lenge for å få en normal søvnperiode.

Statens vegvesen har inngått avtale Åsland Næringspark Eiendom AS om å leie døgnhvileplassen langs E6 ved Fugleåsen. Avtalen gjelder i inntil fem år. Statens vegvesen betaler en årlig leie på om lag 10 millioner kroner.

9 døgnhvileplasser for tungtransport

–  Nå har vi ni døgnhvileplasser å tilby tungsportørene langs riksvegene på Østlandet, og i desember i år åpner vi en ny døgnhvileplass langs E6 på Vinstra, sier regionvegsjef Per Morten Lund i Statens vegvesen.

E6 Svinesundparken, Halden, Østfold, 27 plasser
E6 Ormlia, Eidsvoll, Akershus, 47 plasser
E6 Circle K Minnesund, Eidsvoll, Akershus, 25 plasser
E6 Fugleåsen, Ski, Akershus, 100 plasser
E6 Biri travpark, Gjøvik, Oppland, 30 plasser
E6 Dovreskogen, Dovre, Oppland, 14 plasser
Rv. 3 Myklagard, Løten, Hedmark, 20 plasser
Rv. 3 Shell Koppang, Stor-Elvdal, Hedmark, 13 plasser
Rv. 3 Alvdal, Hedmark, 20 plasser

Nasjonal plan for hvileplasser

Regjeringen og Stortinget prioriterer arbeidet med døgnhvileplasser høyt, og Statens vegvesen planlegger hvor slike døgnhvileplasser bør etableres, og hvordan de kan drives på best mulig måte.

I den nasjonale planen for døgnhvileplasser, som Vegdirektoratet har sendt på høring, planlegger Vegvesenet om lag 90 plasser langs riksvegnettet i hele landet. Ifølge denne planen legges det opp til om lag 15 plasser totalt på Østlandet. Med åpning av døgnhvileplassen langs E6 Fugleåsen er det nå 38 plasser i hele landet, og ni av dem ligger på Østlandet.