Norsk Transportforum har hatt generalforsamling

Foreningen Norsk Transportforum (NT) ble stiftet 3. mars 2016 med hjemmel i samarbeidsavtalen mellom Norges Lastebileier-Forbund (NLF) og TS-forum Norge (TSF) datert 12. oktober 2015. Foreningen styres etter vedtatte vedtekter, som beskriver foreningens formål og fastsetter lover for foreningens drift, samt etisk regelverk.

I 2017 har følgende organisasjoner vært medlem: Norges Lastebileier-Forbund, TS-forum Norge og Norges Turbileierforbund (byttet navn i løpet av året til Bussbransjeforbundet – BBF).

Høyt aktivitetsnivå i 2017

2017 ble et svært aktivt år for Norsk Transportforum, med deltagelser under hele Arendalsuka og NLFs Transportkjøperturné som to av høydepunktene. Sistnevnte startet 9. august med åpning på Youngstorget i Oslo og avsluttet på Dyrsku’n i Seljord 10. september, inkludert hele Arendalsuka. NLFs turnétrailer profilerte Norsk Transportforum med logo over hele landet. NTs roll-up ble benyttet på arrangementer, blant annet om Fair Transport, på politiske medlemsmøter og Truckers Night.

Næringspolitikk og pådriverarbeid

I Norsk Transportforum er det vedtatt at det er NLF som står for det næringspolitiske arbeidet. Blant de viktige områdene for norske lastebileiere og -drivere som NLF har arbeidet med i 2017, finner vi: Internasjonalt arbeid – EUs mobilitetspakker, Transportpoliti, Fair Transport, Sosiale forhold – minstelønn, Tre-parts-samarbeid, NLF Arbeidsgiver, Nasjonal Transportplan 2018-2029, Fjerning av formuesskatt på arbeidende kapital, Tekniske spørsmål – økte totalvekter og modulvogntog, Statsbudsjettet for 2018, Budsjettforliket, Klima og miljø, Ulykker – trafikksikkerhet, Valgkamp, samt Transportturné.

Vil du ha hele årsberetningen, kan du be om den ved å klikke her.