Norsk Transportforum er født!

Det har lenge vært et ønske, både hos NLF og i TS Forum Norge, om å komme frem til en samarbeidsform som kan bringe begge organisasjonene enda nærmere hverandre i næringspolitiske saker, enn tilfellet har vært frem til nå.

Under TS Forums høstseminar i Helsinki kunne generalsekretær i NLF, Geir A. Moe, informere deltagerne på seminaret om at en slik samarbeidsform blir etablert fra 1. januar 2016, og får navnet Norsk Transportforum. Dette erstatter alle tidligere avtaler mellom NLF og TS Forum.

Formålet med avtalen er å videreutvikle det gode samarbeidet mellom Norges Lastebileier-Forbund – NLF – og TS Forum Norge. Norsk transportnærings fremtid er avhnegig av at aktører i næringen i fellesskap tar ansvar for næringens fremtid og står sammen for å sikre konkurranseevne, både næringspolitis og økonomisk.

Norsk Transportforum får et styre som er sammensatt av respresentanter for begge organisasjoner. Styret skal utarbeide en felles årlig næringspolitisk handlingsplan.

Forumet kan ta opp andre relevante organisasjoner som nye medlemmer – opptaket skjer etter enstemmig vedtak i styret. Styret fastsetter etiske retningslinjer for medlemsorganisasjonene. Nye medlemmer må slutte seg til disse før medlemskap.