Foto: ASKO.no

Norges første moderne el-lastebil innviet av Erna Solberg

Da Norges første moderne el-lastebil ble vist fram, satt selveste statsministeren bak rattet. Hun advarte mot fortsatt dieselbruk i transportbransjen.

Erna Solberg (H) fikk en liten kjøretur med landets første moderne el-lastebil på ASKO Norges parkeringsplass i Groruddalen i Oslo. Hun mente at el-lastebiler er en vinn-vinn-situasjon; ikke bare bidrar de til å redusere CO2- og Nox-utslippene, de løser også veldig mye av de lokale forurensningsproblemene.

ASKO har tatt miljøgrep

ASKO Norge har lenge satset på lastebiler med nye og mer miljøvennlige drivstoff. De har i dag 600 biler i sving med å levere matvarer for Norgesgruppen. Av disse kjører 40 tyngre kjøretøy på bioetanol, 200 går på biodiesel, mens man planlegger å utnytte biogass i stor målestokk. Målet er å få hele lastebilflåten over på biodrivstoff.

Den nye el-lastebilen kan kjøre 20 mil før den må lades opp, og kan derfor foreløpig kun brukes i byene. Bilen er utviklet med støtte fra Enova.

– Investeringen er betydelig dyrere enn  en vanlig lastebil, men vi forventer at vi skal klare å ende opp med et positivt regnestykke. Vi får fritak i bomringen og slipper utgifter til diesel, sier transportdirektør i ASKO, Svein Sollie.

Når vil det lønne seg å skifte til el-lastebil?

ASKO baserer deler av regnestykket sitt på bompengefritak. Men i Oslo er det for eksempel planlagt å kutte fritaket for el-biler allerede neste år. Solberg kan heller ikke love noen nasjonal fripassordning for el-lastebiler, siden det er opp til bomselskapene å ta slike avgjørelser.

– Framover må alle belage seg på at å velge forurensende biler kommer til å bli dyrere, sa Solberg til NTB, uten å ville utdype hvor mye dyrere det blir.

Venstre-leder Trine Skei Grande emner at man må legge til rette for investeringer i ny miljøteknologi, mer enn i dag. – Man kan gjøre mer på avskrivingssatsene, det er bare å fortsette. Da blir det mer og mer lønnsomt å foreta sånne grep, sa hun.

Dette er viktig når du vurderer å endre til miljøbil

Selve innkjøpskostnaden er den første terskelen. ASKO innrømmer selv at det er mye dyrere å kjøpe el-lastebil. I tillegg må disse bilene oftere pleies og gås over enn dieselvariantene. Det betyr mer ”nedetid” enn for andre alternativ. Ladingen er en annen sak; skal du hurtiglade, kan det være du må betale markedspris om du ikke er på ditt eget ladeanlegg – og markedsprisen er avhengig av hvor mange ladestasjoner som finnes i området, det vil si om det finnes konkurranse. Rekkevidden er også et godt poeng – ASKO-bilen har f.eks. ikke mer enn 20 mil rekkevidde før den må lades. Batteriteknologi er altså en begrensning som gir lavere utnyttelse av bilen enn eksisterende løsninger. Myndighetene vurderer bedre avskrivningsregler for miljøvennlig teknologi – men til nå er det ikke de helt store endringene kommet på banen.

nikola-one-hvit

Du har kanskje hørt om Nikola One, Tesla-gruppens miljøalternativ på lastebilfronten? Med 2.000 HK fordelt på seks el-motorer, der elektrisiteten fremskaffes av et lite gasskraftverk, snakker vi hybrid – ikke ren elbil. Uansett er dette muligens den nye Teslaen, bare for lastebilmarkedet. Det skal visstnok allerede være over 7.000 interessenter som har betalt depositum for dette droget. Bilen er foreløpig kun tilgjengelig i USA, men vi vet jo at om det blir en suksess ”over there”, tar det ikke lang tid før den kommer til Europa.

NB: Når vi skriver Norges første MODERNE el-lastebil, er det fordi det har gått el-lastebiler i Oslos gater for 70 år siden, lagd ved Norsk Akkumulator Fabrik, og i Stavern var det produksjon av el-lastebiler i mellomkrigstiden.