NLFs samarbeid med TS-forum – rapport 2014

NLF har utarbeidet en rapport over det næringspolitiske arbeidet så langt i 2014. Rapporten omfatter de viktigste områdene, slik som kabotasje, sosial dumping, rekruttering, m.v.

NLF er den næringspolitiske organisasjonen for norske lastebileiere. Hvert år støtter TS Forum Norge NLFs arbeide økonomisk, for å være med på å sikre at NLF har de nødvendige økonomiske rammer for arbeidet med å bedre den norske lastebilbransjens kår, både i Norge og Europa.

For å gi et bilde av hvordan NLFs arbeide for bransjen har fungert så langt i 2014, har NLF utarbeidet en rapport over det næringspolitiske arbeidet. Rapporten omfatter de viktigste områdene, slik som kabotasje, sosial dumping, rekruttering, m.v.
Rapporten er i pdf-format.

Rapport TS-forum om næringspolitisk arbeid NLF