NLF og TS Forum invitert til KVU

Ta det med ro - vi har ikke blitt militære. Alle forkortelser forklares i artikkelen - som er gledelig nytt!

Myndighetene arbeider bredt for å legge grunnlaget for en ny teminalstruktur i Oslofjorden. For å få innspill fra flest mulig berørte fagmiljøer, har Statens vegvesen innbudt mange aktører til “KVU godsterminalstruktur – invitasjon til verksted”. KVU står for KonsekvensValgUtredning – altså et arbeid som skal lede frem til at man sitter igjen med et dokument der så mange som mulig av konsekvensene ved de ulike valgene man kan ta, er drøftet og belyst.

Det nye med denne innbydelsen er at både NLF og TS Forum Norge er innbedt som fagmiljøer i dette arbeidet. For egen del vil vi i TS Forum si at dette er en anerkjennelse av vår organisasjon som en samfunnsaktør det er verdt å ha med på laget, når transportfaglige spørsmål skal drøftes.

Det er viktig å påpeke at vi aldeles ikke skal bli et “gissel” i forhold til dette arbeidet. Litt for ofte har man vel sett hvordan aktører i bransjeorganisasjoner har bltt “tatt med på råd”, og når vedtak er gjort, har blitt sittende igjen med Svarte-Per. Da har det blitt påpekt at man har vært med i planarbeidet, og at resultatet ha mn bare å stille seg bak – uansett om man har vært uenig i både forutsetninger og resultat, hele veien.

TS Forum Norge skal bli med på denne prosessen med transportbransjens og våre medlemmers beste som førsteprioritet. Vi vet jo at en fremtidig smidigere og bedre terminalstruktur i Oslofjorden vil ha ringvirkninger ut over det ganske land. Og vi skal garantert gjøre vårt for at stemmen vår skal bli hørt!