Foto: NLF

NLF: Et godt budsjett for transportnæringen

– Til tross for stort bompengebruk og manglende løsning på bombrikkebetaling må vi si oss godt fornøyde med samferdselsbudsjettet for 2016, sier adm. dir. i Norges Lastebileier-Forbund, Geir A. Mo.

NLF har lenge påpekt at etterslepet i veivedlikeholdet bare øker. Neste år reduserer regjeringen etterslepet med 2,1 milliarder kroner. Likevel tror ikke Mo at etterslepet vil kunne fjernes over de ordinære budsjettene. NLF ønsker deg også fortgang i breddeutvidelsene av riksveien, samt gul midtstripe som i dag mangler på 1.650 km vei.

Vekten i budsjettet er på over 18 prosent. Etableringen av veiselskapet følges også opp ved å legge inn E6, E18 og E39. Budsjettet omfatter også ny satsing på utbygging av døgnhvileplasser – neste år skal det stå 40 slike ferdig. I følge Mo er dette en bra begynnelse, men NLF ønsker seg enda høyere tempo i denne viktige utbyggingen.

Bombrikkene er på plass – men det hjelper lite når politikerne ennå ikke er enige om hvordan innkrevingen av bompengene skal foretas. Mo mener at det fortsatt er for mange som spekulerer i å ikke betale bompenger, og dette fører til konkurransevridning i disfavør av norske transportører.

Les en full artikkel om NLFs reaksjoner på årets statsbudsjett her.