Foto: lastebil.no

Nå må klampene frem – uansett hvem som har ansvaret!

80% av anmeldelsene for ulovlig kabotasjekjøring henlegges på Romerike. Grunn: Man får ikke holde igjen vogntog siden lovbruddet følger transportør, ikke sjåfør.

Det er NLF som skriver om dette problemet på sine hjemmesider. De refererer til en anonym ansatt i Statens vegvesen som har jobbet med kabotasjesaker i mange år. Han mener hovedproblemet er at sjåførene ikke har myndighet til å undertegne forelegg.

Saken kan være tindrende klar – men ingen blir straffet

I følge NLFs hjemmelsmann ligger mye av problemet på det rent påtaletekniske; hvem som skal påtales, hvor man skal sende forelegget, og så videre. Igjen er grunnen at det er transportøren som har ansvaret når en sjåfør bryter kabotasjereglene. Etter at sjåføren er stoppet, blir det registrert sak – og bil og sjåfør slippes fri. Da har man ingen å sende forelegget til – og gjør man det, blir det ikke betalt.

Stopper man vogntoget, kommer eieren

Klampene man bruker for å holde igjen ”ekvipasjer” har vist seg å være effektive i de fleste situasjoner. Vi kjenner til tilfeller med ekstrem overlast hvor klampene er tatt i bruk – og ”merkelig” nok var betaling av gebyrer, ekstra biler til å ta overvekten m.m. på plass i løpet av kort tid.

Om det må en lovendring til for å kunne bruke klampene flittigere, så må det det. Vårt poeng er at ulovlig kabotasjekjøring er med på å bryte ned norsk transportbransje. I følge informanten fra Statens vegvesen kjenner de godt til at det står flåter med biler på svenske bensinstasjoner – rett over grensen – kun ment for å kjøre kabotasje i  Norge. I følge reglene skal en som har kjørt lovlig kabotasje i Norge, hjem – altså som i hjem til hjemlandet – etter kjøringen her. De fleste av disse bilene er ikke en gang hjemme for EU-kontroll!

Spekulantene bør tas hardt

Vi foreslår derfor at man etablerer en praksis med bruk av klamper i alle tilfelle av ulovlig kabotasjekjøring. At klampene først tas av når alle utestående fordringer er betalt – det kan jo også hjelpe til med innkreving av skyldige bompenger over tid. I tillegg er det viktig at man legger listen så høyt på ulovlig kabotasjekjøring, rent økonomisk. Det skal ikke kunne lønne seg å bryte norsk lov. Vi vet at det skjer, siden de økonomiske sanksjonene er så lave at det lønner seg å fortsette ulovlighetene, selv om man blir tatt. Tar man bort lønnsomheten, vil det etter hvert kun lønne seg å kjøre lovlig.

At økte midler til kontroller må på toppen av vårt forslag, sier seg selv. Og kostnadene? Tja – kanskje man kan la de som bryter norsk lov betale for de økte kontrollene med gebyrene de har så vel fortjent…?