Vi (jeg) er innforstått med vedtektene for TS-forum Norge og forplikter i denne sammenheng
å betale den til enhver tid bestemte avgift så lenge vi (jeg) er medlem i TS-forum Norge.

Last ned skjemaet i PDF.

Firma

*

Adresse

*

Postnr

*

Poststed

*

Telefon

*

Telefax

E-post

*

Antall biler

*

Antall medlemmer

*

Organisasjonsform

*

Daglig leder

*

Styreformann

*

Kommentar

Sted

*

Dato

*

Innsendernavn

*