Ikke alle møteulykker er ulykker …

Vi ser det til stadighet; et vogntog får en personbil i fronten, og to dager etter stiller avisene med overskrifter à la ”trailer drepte”. Sannheten er at nærmere 80% av alle møteulykker med personbil mot vogntog er selvmord.

NRK har satt søkelys på et stort problem vi i transportbransjen har sett tydelig i mange år: sjåfører som begår selvmord ved å kjøre i fronten på lastebiler. En forferdelig situasjon for sjåføren av storbilen, som regel fatal for føreren av personbilen. Allerede i 1995 opprettet NLF Kollegahjelpen, som skal ta seg av sjåfører som har vært involvert i ulykker. Selv om sjåfører i næringen utsettes for så mangt; ras, utforkjøringer og altså selvmordsbilister, er det ikke tvil om at den siste kategorien ofte er den verste å takle for de fleste.

Flere enn man ante

Selvmord og illebefinnende skal tas ut av den offisielle dødsulykkesstatistikken, siden de ikke regnes som dødsulykker. De siste 10 årene gjelder dette hele 130 dødsfall. Lokalt politi har tatt ut 78 av disse fordi de mener ulykke ikke var noen ulykke, emn et selvmord. De andre er fjernet på grunn av at ulykken skyldtes illebefinnende hos sjåføren. I tillegg til disse 78, kommer Statens vegvesens analyser av ale dødsulykker på veien. Disse konkluderer med at ytterligere 111 ulykker med all sannsynlighet er selvmord – eller forsøk på selvmord, sju av personbilistene overlevde nemlig frontkollisjonen. Totalt er altså 182 av dødsulykkene antatte selvmord.

Hva kan man gjøre for å takle selvmordene?

Som Ger A. Mo ble intervjuet om dette på NRK onsdag 25. november, og mente at man kan jo snakke om fysiske hindringer i form av firefeltsveier og midtdelere. han viste til at denne problemstillingen involverer så mange etater, fag og tekniske innretninger – alt fra psykisk helsevern til fremtidens kollisjonsdetektorer som kan gjøre det umulig å sette kursen rett mot en møtende bil.

Det viktige for våre medlemmer, er at de må bli hørt når de forklarer forløpet til en slik ulykke. I dag blir førerkortet til vogntogsjåføren beslaglagt helt rutinemessig – det er etter vår mening på kanten til et yrkesforbud når sertifikatet er selve jobb-garantien den enkelte har.

Bruk Kollegahjelpen!

Alle våre medlemmer kan benytte seg av Kollegahjelpen om de skulle bli innblandet i en slik møteulykke. Der får de muligheten til å snakke ut med likesinnede som også sitter med erfaring med transport, transportmiljøet – og ulykker. NB: Du kan godt kontakte Kollegahjelpen om du sliter med gamle inntrykk – ikke bare umiddelbare reaksjoner etter en ulykke.

Kollegahjelpen treffer du på 415 44 400.