Bring

Hva er det med Bring?

Bruk av useriøse utenlandske transportører, brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene med mer. Hva er det egentlig som rir Bring?

De av oss som har fulgt med på alle eksemplene på ulovlig kabotasjekjøring, bruk av useriøse utenlandske transportører, brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene med mer, har fått med oss at ett selskap til stadighet nevnes i slike forbindelser. Spørsmålet blir derfor: Hva er det med Bring???

I den senere tiden har både ”Brødrene Bring” – to brødre som kjører tyskregistrerte trekkvogner på oppdrag for bl.a. Bring – og et tyrkisk vogntog med hauger av feil, blitt stoppet av norske myndigheter. At det finnes flere norske speditører og transportkjøpere som spekulerer i å bruke underbetalte sjåfører på norske veier, vet vi. Men det er noe eget når Bring til stadighet blandes inn i slike saker.

Bring er eid av staten

Bring er et datterselskap av Posten Norge som er et statseid konsern. Når Bring hyrer inn transportører som bryter loven, bryter også Bring både indirekte og direkte loven. Det vil med andre ord si at staten bryter sine egne lover.

Konsernsjef i Posten Norge, dag Mejdell, hevder i et intervju med tungt.no at de siste sakene som har kommet opp, ikke er et spesielt Bring-problem, men et bransjeproblem. Han mener at det blir feil å gå etter én aktør – som Bring – når det i fjor ble stanset 4166 sjåfører som fikk anmerkning for brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. 1533 av disse hadde så alvorlige brudd at det resulterte i anmeldelse.

Mejdells problem er at han ikke ser symbolverdien i at et norsk, statseid konsern til stadighet blir tatt i å bruke transportører som bryter kabotasjereglene, kjøre- og hviletider, som kobler ut fartsskriver, ABS-bremser m.m. ved å ha en magnet på girkassa – for å vene noe. Bring og dag Mejdell har et troverdighetsproblem nettopp ved at de har ekspandert østover og tatt for seg av billige transportører som – har det vist seg – går til ytterligheter for å kunne holde prisene nede.

Bring bidrar til konkurransevridning

La oss kalle en spade for en spade: Bring er en av flere aktører som er med på å undergrave den norskeide delen av landets transportbransje. Ved å leie inn aktører som er en del av det useriøse, til dels kriminelle transportmarkedet, bidrar også Bring til å skape et konkurransevridd marked. Jo færre lover og regler de utenlandske aktørene forholder seg til, jo rimeligere blir det å kjøre i Norge – og jo mer økonomisk vridd blir konkurransen.

Norske transportører må overholde lover og regler, betale bompenger og lønne sjåførene etter tariffen. Da blir ikke den daglige driften lettere av at statseide bedrifter benytter ulovlig transport på en fast basis. Vi har naturligvis forståelse for at store bedrifter som Posten og Bring har et krav om lønnsomhet – men når dette fører til at man undergraver næringslivet i det samme landet der eierne styrer, blir det uforståelig. Til syvende og sist dreier det seg jo om norske arbeidsplasser og inntektene de genererer til staten som transport-, bom-, diesel- og arbeidsgiveravgifter, skatt og mva.

Vi har blant annet sett nok av eksempler på at utenlandske transportselskaper hopper bukk over å betale bompenger uten at det får konsekvenser. Tvungen bombríkke betyr ikke nødvendigvis at den som eier brikken betaler regningene sine. Å skylde på at det er vanskelig å kreve inn penger utenlands, er rett og slett unnfallenhet. Norske bedrifter gjør nettopp det, daglig.

Makt bak kravene

Etter vår mening bør det tas hardere tak i både bestiller og utøver når det avsløres ulovligheter. Foretakene må straffes hardere, ikke bare i form av bøter, men også i form av at bestillerne må stilles ytterligere rettslig til ansvar for ulovlige forhold. Utøverne, som med åpne øyne blåser i norske regler, må utestenges; både bedrifter, folk og biler bør idømmes karantene – og ved gjentatte ulovligheter nektes å kjøre her til lands.

Det er uholdbart at mange norske transportselskaper sliter og driver på lønnsomhetsgrensen, mens bedrifter som statseide Bring og andre meler sin egen kake på rene ulovligheter!