Morten Nore, nestoren og IT-guruen i TS Forum, avklarer status på nettopp IT-fronten.

Høstseminar med besøk hos Vianor

TS forum høstseminar gikk i år til Nokia sin fabrikk i Tampere. Seminaret samlet I overkant av 70 deltagere.

Det ble inngått en samarbeid avtale med Vianor for rundt ett år siden. Samarbeidsavtalen og mulighetene den gir for effektiv dekkhåndtering ble gjennomgått på deres anlegg.

Etter gjennomgang av produksjon, logistikk og løsninger gikk turen til Helsinki hvor den faglige delen fortsatte. Her fikk medlemmene presentert nyheter for både TS forum og NLF.

TS forum vil i tiden fremover fortsatt gjennomføre et styrekurs for sine medlemmer. Kurset har til nå hatt bra oppslutning med ca. 70 deltagere.

Det ble også annonsert at det er fortsatt muligheter til å delta på kurs i Oslo i januar 2016

TS forum og NLF har i to år arbeidet med å finne en ny samarbeidsform for å kunne stå mer samlet utad.

TS forum og NLF samler til sammen 20.000 kjøretøyer i sin nye, felles samarbeidsorganisasjon Norsk Transportforum.
Den nye etableringen ble gjennomgått av Geir A. Moe.

Seminaret ga som vanlig også tid til å knytte kontakter mellom medlemsbedriftene.

Sjekk bildene fra turen her:

20151015_17315020151016_111833
Svein Alte orienterer i bussen.Nokians hovedlager på 65.000 kvm. Med på bildet: Erik Egelund fra Hogia.
20151016_11184120151016_092333
Hovedlageret fra en annen vinkel - STORT!!!Fra Vianor-presentasjonen.
20151016_10543720151017_192746
Omvisning på lageret. Fra venstre Tore Velten, Erik Egelund, Svein Arne Lilletvedt, Kåre Høyland, John Oskar Karlsen og Olav Viken. Foran: Line Strømsvik.Samarbeidspartner Trond Hartemann fra Telenor.
20151016_14045120151017_125609_001
Du er aldri i tvil om at du er hos en dekkbedrift...Representantene fra MAN, Arne Jørgen Kvarme (t.v.) og Lars Sand.
20151016_13271420151017_201725
Nye miljødekk ;0)Forretten på lørdag smakte meget godt...