Handlingsplan 2019-2020

TS-forums handlingsplan for 2019-2020 basert på strategiplanen

Handlingsplanen inneholder de hovedaktivitetene som skal gjennomføres i perioden

Handlingsplan 2019-2020 TS-forum Norge