Rapport om næringspolitisk arbeid

I 2018 støttet TS-forum Norge NLF sitt næringspolitiske arbeid med 200.000 kroner.

Næringspolitikk og pådriverarbeid

I samarbeidsavtalen mellom Norges Lastebileier-Forbund og TS-forum Norge er det lagt til grunn at det næringspolitiske arbeidet ivaretas av NLF. NLF retter i sitt arbeid fokus mot flere viktige områder for lastebileierne. I 2018 arbeidet NLF med en rekke tema av gjensidig interesse og viktighet.

Se hele rapporten fra NLF – Næringspolitikk og pådriverarbeid 2018_NLFs rapport til TS-forum Norge