Girteka vedtar kjempebot

Girteka Logistics UAB og deres samarbeidspartner UAB Transportas vedtar forelegg på tilsammen 900 000 kroner for ulovlig kabotasje.

I følge tungt.no utferdiget politiadvokat Anders Johnsen ved seksjon for organisert kriminalitet i Hordaland politidistrikt like før jul i fjor to forelegg til Litauen, pålydende henholdsvis 500 000 kroner og 400 000 kroner. Førstnevnte til Girteka Logistics UAB og det siste til UAB Transportas.

Vestlandet

Begge foreleggene omhandler biler som opererte for Girteka og hele summen omhandler ulovlig kabotasje. Forholdene ble avdekket og anmeldt av kontrollører i Statens vegvesen på Voss og i Lærdal i starten av 2012.

Medvirkning

– Jeg mener disse to selskapene har vært sammen om en del av disse overtredelsene. Med tanke på medvirkningsansvar har jeg tatt med begge selskapene der jeg har funnet grunnlag for det, utdyper politiadvokat Johnsen.

Tom til landet

Foreleggene omhandler ulovlig kabotasje i flere former, deriblant har flere av bilene kommet uten internasjonal last inn i landet og de har tatt flere oppdrag enn de har lov til innad i Norge, ifølge politiadvokaten.

Økonomi

Tungt.no omtalte de aktuelle sakene allerede vinteren 2012 og vi hadde blant annet et lengre intervju med politiadvokat Line Skjengen, som sto for etterforskningen inntil saken ble oversendt økonomiavsnittet ved Hordaland Politidistrikt.
– Disse sakene hører vel kanskje hjemme her. De er jo økonomisk motivert, disse handlingene. Det er derfor de gjør det på denne måten, fastslår politiadvokat Johnsen.

Nektet

Vinteren 2012 fastsatte politiet i Hordaland bøter for de samme overtredelsene på 100 000 kroner til hvert av selskapene, bøter de nektet å vedta. Politiet fant etter ytterligere etterforskning grunnlag for å sende nye og vesentlig større forelegg til transportselskapene i Litauen, nesten to år etter de første.

Vanskelig

Politiadvokat Line Skjengen, som jobbet med denne saken innledningsvis, forteller til tungt.no at det som har vært mest problematisk i arbeidet med denne saken er at de som har foretatt kontrollen ute på veien ikke har hatt noe å forholde seg til av retningslinjer for hva som må dokumenteres.

Enklere

– Når Girteka/UAB Transportas-sakene er avgjort, og på bakgrunn av den dialog som har vært med Statens Vegvesen i løpet av de siste to årene i forhold til saken, tror jeg det vil være lettere å gi polititjenestemenn og ansatte i Statens vegvesen klarere retningslinjer på hvilke spørsmål som må stilles, og hvilke dokumenter som må innhentes, sier Skjengen.

Uoppmerksomhet

Girtekas Skandinaviasjef, Kestutis Cizikas, mener mangel på oppmerksomhet fra enkelte sjåfører er årsaken til regelbruddene i 2011/2012, og at de derfor utilsiktet kan ha brutt kabotasjereglene i Norge. Girteka Logistics UAB erkjenner derfor ikke fullt ut det de er tiltalt for i denne saken og er heller ikke enig i alle påstandene politiet setter frem.
– Men på grunn av selskapets policy om betingelsesløst å respektere nasjonale og internasjonale lover og forskrifter, og av respekt for norske myndigheter, valgte vi å akseptere forelegget, forklarer han.

Handlingsplan

– Vi anser denne straffen som en lærepenge , og har iverksatt en handlingsplan for å fjerne enhver risiko for slike avvik på grunn av menneskelige faktorer, og vi har ikke hatt lignende saker siden de nevnte hendelsene i 2011/2012.

-Vi har også inngått strategiske partnerskap med det norske selskapet Thermomax, som er eksperter på det innenlandske transportmarkedet, for å tjene norske nasjonale transportbehov fra våre internasjonale kunder, avslutter Cizikas.
(tungt.no)