Bilde: Thermomax Trondheim

Girteka og Thermomax. Trusel eller “business as usual”?

Litauiske Girteka - som etter hvert har svært mange svin på skogen her til lands - ønsker å kjøpte Trondheimsbaserte Thermomax. Er dette en trend, kan det få følger for norsk transportbransje.

I følge tungt.no mener regionsjef i NLF Nord- og Sør-Trøndelag, Roar Melum, at leveransen av 25 nye Volvo FH540 til Thermomax Trondheim as er starten på en ny trend for utenlandske selskaper som ønsker å få fotfeste i Norge.

– Girteka kjøper seg et brohode i Norge. Når norske grense- og kabotasjekontroller blir strengere, tvinges de til å endre taktikk, sier han. – Alle ser hva som er i ferd med å skje med innstramminger på kabotasje og økt fokus på kontroll av hva utenlandske transportselskaper bedriver i Norge. Jo flere av transportbestillerne som tar inn over seg konflikten mellom utenlandske og norske transportører og tar sitt ansvar i forhold til dette, jo mer strategisk viktig er det for utenlandske selskaper å kjøpe seg innpass i Norge, mener han.

Hvilke konsekvenser får denne typen oppkjøp for norsk transportbransje?

I følge Melum kommer det helt an på hvorfor man kjøper seg inn her til lands. Er det for å skifte ut norske sjåfører med sosial dumping i form av underbetalte utlendinger, er det selvsagt et stort problem.

Til tungt.no sier Melum: – Små og mellomstore transportører i Norge som kanskje sliter økonomisk er nok utsatt i forhold til dette vi her ser. Hvis et stort utenlandsk selskap ønsker å skaffe seg et norsk selskap er det disse de går på. Paradoksalt nok har de kanskje blitt satt i en vanskelig situasjon nettopp på grunn av den utenlandske transportørens ulovlige virksomhet i Norge.

Transportbestilleren har også et ansvar

Sjåførenes lønns- og arbeidsvilkår har også transportbestiller et ansvar for, enten de liker det eller ikke. Til nå har ikke dette vært tema hos dem. Inne på lageret har de et stort fokus på ansvaret, men transporten har man ikke noe med å gjøre, liksom.

– Alt omfattes av det samme lovverket, påpeker Melum.