Generalforsamlingen 2015 er avholdt

Generalforsamlingen for TS Forum Norge ble avholdt 25. april. Vedtak m.m. finner du ved å klikke deg videre.

Generalforsamlngen i TS ForumNorge ble avholdt 25. april, med 18 medlemmer til stede. Medlemmene skal ha fått tilsendt sakspapirene i ret tid før generalforsamlingen ble avholdt. Hvilke vedtak som ble gjort, kan du se i vedlagte PDF-fil.

Protokoll generalforsamling TS Forum