Fusket fortsetter, og fortsetter, og…

Det vil ingen ende ta; det fuskes som aldri før med tungtransport på norske veier. Brudd på kjøre- og hviletid, kabotasjebrudd, juks med ferdsskriver...

En rask gjennomgang av transportrelaterte medier kan fortelle at fusket på norske veier fortsetter som aldri før. Lista over ulovlighetene begynnner å bli lang etter hvert!

På tungt.no kan vi lese om en frakt for PostNord som ble stoppet, der trekkvogna var svensk, traileren var norsk og sjåføren var rumener. CRM-dokumenter manglet, men de kom raskt tilveie da man kontaktet eieren, svenske Sting Transport AB. Igjen en ren “forglemmelse” i håp om at man skulle kunne kjøre så lenge man ville med norske transporter.

Samme medium kan fortelle om den bulgarske sjåføren som ble stoppet med laks på Jessheim. Den svenskregistrerte hengeren hadde bremser bare på halvparten av hjulene og en kontroll viste at den hadde kjøreforbud i Sverige. Samtidig hadde bilen sprekk i bremseskivene sine. Det betyr at både bil og henger må berges og at skiltene ikke utleveres før sjåføren kan vise kvittering fra verkstedet.

Nettstedet at.no kan fortelle om en trekkbil fra svenske Bess Transport AB som ble kontrollert av Statens vegvesen på Jessheim trafikkstasjon. Den var på sin åttende dag og femte innenlandstur i Norge. Dette skjedde 22. mai 2014.
– Kjøre- og hviletiden stemte ikke med fraktpapirene sjåføren først viste oss. Men etter hvert fikk vi papirer på fem turer i Norge i løpet av åtte dager, sier inspektør Bjørn Uno Rogneby i Statens vegvesen til at.no. Bess Transport er en del av den norske Blomquist-gruppen. Det er også befrakteren, Jørgensen AS.

Det går så å si ikke en dag uten at vi kan lese om slike saker. Legg til dieseltyverier, kjøp av falske førerkort, regelrette avstikk fra kontroller, juks med frakt- og tollpapirer – blant annet – så ser man at transportmarkedet har blitt en innbringende tumleplass for utenlandske lovbrytere.

Det er på tide at man i norsk transportbransje innfører det gamle begrepet “heleren er like god som stjeleren”. Med andre ord må den som bestiller et transportoppdrag også stå ansvarlig for at oppdraget utføres etter lovverket. Dette må gjelde i alle ledd, slik at det ikke finnes noen mulighet for ansvarsfraskrivelse i bestillerkjeden. Går man til en speditør som bryter loven, er man  like skyldig som om man hadde gjort det selv. Først da kan konsekvensene for bestillerne bli såpass store, både økonomisk og løyvemessig, at de vil finne det lønnsomt å holde seg innenfor regelverket.

Men det lyt skje fort. Bransjen tåler ikke det ulovlige presset i all evighet.