Er det ingen som trenger kurs?

TS Forum Norge har satt av kr 100.000 til kursing i 2018, og fortsatt er det ingen som har søkt - hva med deg og dine?

Vi vil minne alle TS-forum’s medlemsbedrifter om vårt stående tilbud om støtte til kurs.  TS-forum Norge støtter kursvirksomhet i din bedrift, om det skulle være f.eks. styrekurs, kurs i IT-opplæring, lederutvikling eller annen videreutdannelse/kursing for ansatte eller styrerepresentanter. Vi har satt av kr 100.000 til kursing i 2018, og fortsatt er det ingen som har søkt !! Ta gjerne kontakt med svein.erik.alte@tsl.no hvis dere ønsker mer info om støtte til kurs.

 NB: I september 2018 inngikk vi (som du kanskje kjenner til ) en samarbeidsavtale med Transportkompetanse Haugesund. Vedlagt finner du kurskalender for TK Lederskole 2018.

Kurskalender TK Lederskole 2018