Endelig! Vegvesenet oppretter krimenhet!

Vegvesenet oppretter en egen enhet som skal konsentrere seg om ”samfunnsskadelig og kriminell virksomhet på trafikant- og kjøretøyområdet”.

Det er nesten for godt til å være sant; en egen enhet i Vegvesenet skal jobbe kun med noe vi i transportbransjen har vært opptatt av lenge: Kriminalitet knyttet til veitrafikk, for å si det slik. Selv om vanlig personbiltrafikk er inkludert, ser vi det som gylden mulighet til å ta skikkelig tak i også den profesjonelle kriminaliteten som gjelder transportsektoren – og som vi har påpekt gjennom flere år.

Nytt nettsted slapp nyheten

Statens vegvesen har fått et nytt nettsted det er verdt å kaste mer enn ett blikk på; www.vegnett.no. Da vi kikket på denne, fikk vi altså øye på en beskjeden nyhet som kan få store følger for bransjen vår. Leder for den nye enheten, Jon Molnes, sier til nettstedet at ”Samlet tjener svindlere milliarder på kriminalitet knyttet til trafikant- og kjøretøyområdet i Norge. Risikoen for å bli oppdaget har vært for liten, samtidig som det er små straffer og stor mulighet for fortjeneste. En slik situasjon vil alltid tiltrekke seg kriminelle.”

Nok å ta tak i

Blant sakene nettstedet nevner at den nye enheten skal få bryne seg på, fant vi disse spesielt interessante for transportbransjen:

  • Skifte av identitet/kloning av kjøretøy.

Dette er et velkjent fenomen for alle i lastebilbransjen; det er oppdaget at det til tider ferdes flere ”identiske” biler med samme registreringsnummer – og dermed identiske papirer – på europeiske veier.

  • Teknisk manipulering (kilometertellere, trimming, fartsskrivere).

Igjen et velkjent fenomen – flere ganger er utenlandske vogntog stoppet der fartsskriveren er koblet ut, man har kjørt med magnet på girkassa og lignende.

  • Forfalskinger (førerkort, sjåførkort, kompetansebevis for yrkessjåfører).

Siste episode vi nevnte i den forbindelse, var bulgarere med falske, makedonske pass. I tillegg er det avslørt flere falske førerkort – og vi tviler ikke spesielt å at det er mulig å finne falske kompetansebevis både her og der.

  • Smutthull i regelverk som utnyttes for å få økonomisk gevinst.

Trenger vi si mer enn ulovlig kabotasjekjøring? “Visste ikke at disse reglene gjaldt i Norge?”

  • Transportkriminalitet.

Her er vi naturligvis ikke bare ute etter utlendinger og juks med diverse papirer; her er det like mye dårlig sikring av last, overlast, overholdelse av kjøre- og hviletid; kort sagt alt det man må forholde seg til av lover og regler.

Enheten tar et helhetlig ansvar

I dag faller mange saker mellom ulike stoler, siden deler av regelverket ofte håndheves av ulike etater. I følge leder Jon Molnes er de på ballen for å ta et helhetlig ansvar. Det betyr at de vil bedre samarbeidet mellom de involverte offentlige etatene. Samtidig mener Molnes at bransjen også vil tjene på å rydde opp.

For egen del vil vi hevde at det er et langt steg nærmere en bedre overvåking og oppklaring av brudd på lover og regler at man nå får en dedikert enhet å henvende seg til. Det er nemlig ikke alltid man har en sak som er så klar at den kan føre til politianmeldelse. Da er det godt å ha et sted der all informasjon samles og settes i system for å avdekke mønstre som tyder på ulovlige tilstander. Får man for eksempel inn meldinger om mulige overtredelser av ett og samme bilnummer fra flere steder i landet, bør det få varsellampene til å blinke. Og er det noe den nye enheten fremmer, er det nettopp innsamling og strukturering av informasjon, slik at de skal kunne analysere og dokumentere hva, hvordan, hvem, i hvilket omfang og når svindel skjer. At enheten satser på tverrfaglig samarbeid er etter vår mening det som på godt norsk heter et ”must”.

Ikke utearbeidende på storbilkontroller

Etter at vegnett.no ble lansert, intervjuet tungt.no leder av enheten, Jonn Molnes. Der ble følgende sagt:

“- Hva skjer ved en tungbilkontroll fremover? Vil dere være tilstede?
– Nei. Vi vil ha regionskoordinatorer som innhenter informasjon fra både interne og erksterne kilder. Deretter vil vi gjennomgå disse dataene for å dokumentere problemstillinger og omfang. På den måten ser vi om rutiner og regelverket virker etter intensjonen eller om endringer må til. I dag er det for lett å mene noe om forskjellige omfang, vi trenger bedre dokumentasjon for å se hvor støtet må settes inn. Kontrollene ute vil altså fortsette som tidligere – og enkeltsaker er ikke prioriteringen her. Vårt fokus er å dokumentere systemet bak enkeltsakene som grunnlag for å kunne iverksette målrettede tiltak. Dersom vi gjennom dette arbeidet avdekker brudd vil vi anmelde forholdene. Vi ønsker å få frem det den ordinære forvaltningen ikke ivaretar, sier han til tungt.no.”

Lykke til!

Vi begynte artikkelen med et ”Endelig!”. Fordi det er akkurat hva det er: Endelig blir vårt arbeidsområde tatt på alvor. Endelig skal vi få et redskap vi kan fore med informasjon for å få bukt med konkurransevridende juks. Endelig skal vi få muligheten til å plassere den delen av ansvaret der det egentlig ligger, hos transportbestilleren.

Endelig!

PS: Etter at denne artikkelen ble lagt ut, har andre – bl.a. MinSide.no – skrevet om saken. Les mer her!